(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đốc thúc xét tuyển biên chế 2019
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 22/12/2019 - 23 Giờ 07 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Chào bạn, việc tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là tùy vào nhu cầu quản lý và sử dụng lao động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Hiện nay một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện quy chế tuyển dụng viên chức. Thông tin về tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị đều được niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị và thông báo trên trang thông tin điện tử. Để biết thêm thông tin về kế hoạch tuyển dụng viên chức của các cơ qua

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đốc thúc xét tuyển biên chế 2019
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ

Gần hết năm 2019, mà nhiều cơ quan sự nghiệp công lập vẫn chưa tổ chức xét tuyển biên chế. Rất mong Sở Nội vụ có văn bản đốc thúc, để thủ trưởng đơn vị chú ý hơn về việc này, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động trên địa bàn tỉnh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Nội Vụ

Gần hết năm 2019, mà nhiều cơ quan sự nghiệp công lập vẫn chưa tổ chức xét tuyển biên chế. Rất mong Sở Nội vụ có văn bản đốc thúc, để thủ trưởng đơn vị chú ý hơn về việc này, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động trên địa bàn tỉnh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: