(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục hành chính
Người hỏi : Nguyễn Hùng Long     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/12/2019 - 14 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 01/01/2020 - 15 Giờ 04 phút

Nội dung câu hỏi:

Ở lần đặt câu hỏi trước về việc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Tân Châu có yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh thửa đất ( trong đó yêu cầu phải có kí giáp ranh tứ cận thửa đất). và được giám đốc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

"Qua xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 qui định: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Căn cứ vào Điều 11Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 qui định: Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

“1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).”

Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Tân Châu thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy, đây là một trong những loại thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đúng diện tích, giảm diện tích, đúng vị trí khi thực hiện trích lục sơ đồ đất, kèm theo đơn cấp đổi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tuy nhiên có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng, lộn thửa, cấp sai vị trí, tăng diện tích, có thay đổi về ranh giới thửa đất, đăng ký hồ sơ địa chính sai tên chủ sử dụng và những trường hợp hồ sơ có tính chất phức tạp (liên quan đến đất bán ngập, đất lâm nghiệp, đất biên giới), để xử lý được cần có thời gian kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, lập biên bản ký tứ cận để xác minh thửa đất đúng vị trí, đúng chủ sử dụng đất để thực hiện cấp đổi chính xác.

Mặt khác việc xác định ranh giới thửa đất thay đổi hay không thay đổi mà tăng diện tích, không có tranh chấp có xác nhận của UBND cấp xã còn là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Do đó công tác xác định ranh giới thửa đất rất quan trọng vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất vừa giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chặt chẽ tránh được việc tranh chấp đất đai sau này.

Thay mặt Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của công dân. Nếu phát hiện có cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố tình gây khó khăn phiền hà, đòi hỏi thêm giấy tờ không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo sự công bằng dẫn đến kéo dài làm trễ hẹn hồ sơ đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho Ban Giám đốc đơn vị biết để giải quyết, củng cố kịp thời không để tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trân trọng./."

 

Từ câu trả lời trên tôi tiếp tục đặt một số câu hỏi như sau:

1. Việc gđ Văn phòng đăng kí trả lời căn cứ vào điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT là không đúng câu hỏi của tôi. Thứ nhất là bản đồ đã được nghiệm thu, thứ hai là trong khi văn phòng đăng kí đất đai đã trích lục bản đồ địa chính  tại thửa đất đó với tên chủ sử dụng đất tại sao lại in thêm biên bản xác minh yêu cầu người dân đi kí giáp ranh

2. Trọng tâm câu hỏi là bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành không có yêu cầu lọai  giấy tờ này , như vậy là phát sinh giấy tờ , là trái với quyết định của UBND tỉnh ban hành yêu cầu về thành phần hồ sơ.

3. Thứ 3 nếu nói là xác minh thì chính văn phòng đăng kí đất đai, nhân sự của văn phòng phải đi xác minh. Tại sao lại yêu cầu người dân đi kí rồi nộp lại. Như vậy có khách quan hay không. Nếu cơ quan cần và muốn xác minh thì tự đi xác minh và nếu cần thì hẹn người dân ngày nào xuống xác minh ( phát sinh thêm thời gian thực hiện thủ tục hành chính ). 

4. Tôi đề nghị sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời và khẳng định rằng việc thêm loại giấy tờ này là sai so với bộ thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT. 

5. từ ngày nhận được câu trả lời của gđ Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh nhưng cá nhân tôi có thực hiện cấp đổi tiếp vài GCN QSD đất , có thửa đất chỉ tăng vài mét vuông cũng yêu cầu phải có biên bản xác minh nếu không có thì không nhập biên nhận hồ sơ. Hồ sơ của tôi đã đầy đủ có được xác nhận thì cơ quan phải tiếp nhận cho giấy hẹn, muốn xác minh thì tự đi xác minh chứ ( nhưng lưu ý rằng xác minh cũng không được làm tăng thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính). 

Đây là câu hỏi mang tính chất đóng góp cho việc thực hiện thủ tục hành chính được tốt hơn, mong các cơ quan tiếp thu và điều chỉnh cho nhân dân. 

Chân thành cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 07/01/2020 - 16 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

1. Việc lập biên bản xác minh yêu cầu thực hiện trong việc trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất. Đối với trường hợp trích lục địa chính thửa đất thì không yêu cầu lập biên bản xác minh hiện trạng.

2. Trong Bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành năm 2019 chỉ quy định thủ tục hành chính về đất đai không quy định về thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất. Do đó công tác trích đo, trích lục thửa đất được áp dụng quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Quy định việc xác minh hiện trạng sử dụng đất là do cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2.4 điều 11 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quy định:

“2.4. Trường hợp người sử dụng đất, người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt thời gian đo đạc thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác nhận. Đơn vị đo đạc có trách nhiệm chuyển Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thông báo (hoặc gửi) cho người sử dụng đất vắng mặt ký sau đó”.

4. Bộ TTHC năm 2019 do UBND tỉnh ban hành không có quy định loại giấy tờ này và trước đây trên địa bàn tỉnh Tây Ninh chưa có quy trình cụ thể về việc trích lục địa chính, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính. Nhưng từ ngày 21/08/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND về việc công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnh.

5. Trong nội dung câu hỏi ông không nêu rõ trường hợp của ông sau khi đo đạc tăng vài mét vuông nhưng có đúng vị trí, ranh không thay đổi so với Giấy chứng nhận đã cấp ban đầu hay không. Do đó nếu đúng vị trí không thay đổi ranh giới thửa đất thì không cần phải có biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất và cán bộ tiếp nhận một cửa không được yêu cầu người sử dụng đất nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoài thành phần hồ sơ đã được quy định trong Bộ TTHC.

Thay mặt Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của công dân. Qua đây Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xin tiếp thu những ý kiến đóng góp của công dân và sẽ chỉ đạo, chấn chỉnh củng cố kịp thời không để tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới tại Văn phòng Đăng ký đất dai tỉnh chi nhánh các huyện, thành phố. Nếu phát hiện có cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố tình gây khó khăn phiền hà, đòi hỏi thêm giấy tờ không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo sự công bằng dẫn đến kéo dài làm trễ hẹn hồ sơ đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho Ban Giám đốc đơn vị biết để giải quyết.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Ở lần đặt câu hỏi trước về việc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Tân Châu có yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh thửa đất ( trong đó yêu cầu phải có kí giáp ranh tứ cận thửa đất). và được giám đốc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

"Qua xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 qui định: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Căn cứ vào Điều 11Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 qui định: Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

“1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).”

Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Tân Châu thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy, đây là một trong những loại thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đúng diện tích, giảm diện tích, đúng vị trí khi thực hiện trích lục sơ đồ đất, kèm theo đơn cấp đổi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tuy nhiên có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng, lộn thửa, cấp sai vị trí, tăng diện tích, có thay đổi về ranh giới thửa đất, đăng ký hồ sơ địa chính sai tên chủ sử dụng và những trường hợp hồ sơ có tính chất phức tạp (liên quan đến đất bán ngập, đất lâm nghiệp, đất biên giới), để xử lý được cần có thời gian kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, lập biên bản ký tứ cận để xác minh thửa đất đúng vị trí, đúng chủ sử dụng đất để thực hiện cấp đổi chính xác.

Mặt khác việc xác định ranh giới thửa đất thay đổi hay không thay đổi mà tăng diện tích, không có tranh chấp có xác nhận của UBND cấp xã còn là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Do đó công tác xác định ranh giới thửa đất rất quan trọng vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất vừa giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chặt chẽ tránh được việc tranh chấp đất đai sau này.

Thay mặt Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của công dân. Nếu phát hiện có cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố tình gây khó khăn phiền hà, đòi hỏi thêm giấy tờ không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo sự công bằng dẫn đến kéo dài làm trễ hẹn hồ sơ đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho Ban Giám đốc đơn vị biết để giải quyết, củng cố kịp thời không để tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trân trọng./."

 

Từ câu trả lời trên tôi tiếp tục đặt một số câu hỏi như sau:

1. Việc gđ Văn phòng đăng kí trả lời căn cứ vào điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT là không đúng câu hỏi của tôi. Thứ nhất là bản đồ đã được nghiệm thu, thứ hai là trong khi văn phòng đăng kí đất đai đã trích lục bản đồ địa chính  tại thửa đất đó với tên chủ sử dụng đất tại sao lại in thêm biên bản xác minh yêu cầu người dân đi kí giáp ranh

2. Trọng tâm câu hỏi là bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành không có yêu cầu lọai  giấy tờ này , như vậy là phát sinh giấy tờ , là trái với quyết định của UBND tỉnh ban hành yêu cầu về thành phần hồ sơ.

3. Thứ 3 nếu nói là xác minh thì chính văn phòng đăng kí đất đai, nhân sự của văn phòng phải đi xác minh. Tại sao lại yêu cầu người dân đi kí rồi nộp lại. Như vậy có khách quan hay không. Nếu cơ quan cần và muốn xác minh thì tự đi xác minh và nếu cần thì hẹn người dân ngày nào xuống xác minh ( phát sinh thêm thời gian thực hiện thủ tục hành chính ). 

4. Tôi đề nghị sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời và khẳng định rằng việc thêm loại giấy tờ này là sai so với bộ thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT. 

5. từ ngày nhận được câu trả lời của gđ Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh nhưng cá nhân tôi có thực hiện cấp đổi tiếp vài GCN QSD đất , có thửa đất chỉ tăng vài mét vuông cũng yêu cầu phải có biên bản xác minh nếu không có thì không nhập biên nhận hồ sơ. Hồ sơ của tôi đã đầy đủ có được xác nhận thì cơ quan phải tiếp nhận cho giấy hẹn, muốn xác minh thì tự đi xác minh chứ ( nhưng lưu ý rằng xác minh cũng không được làm tăng thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính). 

Đây là câu hỏi mang tính chất đóng góp cho việc thực hiện thủ tục hành chính được tốt hơn, mong các cơ quan tiếp thu và điều chỉnh cho nhân dân. 

Chân thành cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Ở lần đặt câu hỏi trước về việc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Tân Châu có yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh thửa đất ( trong đó yêu cầu phải có kí giáp ranh tứ cận thửa đất). và được giám đốc văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

"Qua xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 qui định: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Căn cứ vào Điều 11Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 qui định: Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

“1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).”

Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Tân Châu thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy, đây là một trong những loại thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đúng diện tích, giảm diện tích, đúng vị trí khi thực hiện trích lục sơ đồ đất, kèm theo đơn cấp đổi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tuy nhiên có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng, lộn thửa, cấp sai vị trí, tăng diện tích, có thay đổi về ranh giới thửa đất, đăng ký hồ sơ địa chính sai tên chủ sử dụng và những trường hợp hồ sơ có tính chất phức tạp (liên quan đến đất bán ngập, đất lâm nghiệp, đất biên giới), để xử lý được cần có thời gian kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, lập biên bản ký tứ cận để xác minh thửa đất đúng vị trí, đúng chủ sử dụng đất để thực hiện cấp đổi chính xác.

Mặt khác việc xác định ranh giới thửa đất thay đổi hay không thay đổi mà tăng diện tích, không có tranh chấp có xác nhận của UBND cấp xã còn là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Do đó công tác xác định ranh giới thửa đất rất quan trọng vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất vừa giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chặt chẽ tránh được việc tranh chấp đất đai sau này.

Thay mặt Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của công dân. Nếu phát hiện có cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố tình gây khó khăn phiền hà, đòi hỏi thêm giấy tờ không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo sự công bằng dẫn đến kéo dài làm trễ hẹn hồ sơ đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho Ban Giám đốc đơn vị biết để giải quyết, củng cố kịp thời không để tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trân trọng./."

 

Từ câu trả lời trên tôi tiếp tục đặt một số câu hỏi như sau:

1. Việc gđ Văn phòng đăng kí trả lời căn cứ vào điều 11 thông tư 25/2014/TT-BTNMT là không đúng câu hỏi của tôi. Thứ nhất là bản đồ đã được nghiệm thu, thứ hai là trong khi văn phòng đăng kí đất đai đã trích lục bản đồ địa chính  tại thửa đất đó với tên chủ sử dụng đất tại sao lại in thêm biên bản xác minh yêu cầu người dân đi kí giáp ranh

2. Trọng tâm câu hỏi là bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành không có yêu cầu lọai  giấy tờ này , như vậy là phát sinh giấy tờ , là trái với quyết định của UBND tỉnh ban hành yêu cầu về thành phần hồ sơ.

3. Thứ 3 nếu nói là xác minh thì chính văn phòng đăng kí đất đai, nhân sự của văn phòng phải đi xác minh. Tại sao lại yêu cầu người dân đi kí rồi nộp lại. Như vậy có khách quan hay không. Nếu cơ quan cần và muốn xác minh thì tự đi xác minh và nếu cần thì hẹn người dân ngày nào xuống xác minh ( phát sinh thêm thời gian thực hiện thủ tục hành chính ). 

4. Tôi đề nghị sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời và khẳng định rằng việc thêm loại giấy tờ này là sai so với bộ thủ tục hành chính lĩnh vực TNMT. 

5. từ ngày nhận được câu trả lời của gđ Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh nhưng cá nhân tôi có thực hiện cấp đổi tiếp vài GCN QSD đất , có thửa đất chỉ tăng vài mét vuông cũng yêu cầu phải có biên bản xác minh nếu không có thì không nhập biên nhận hồ sơ. Hồ sơ của tôi đã đầy đủ có được xác nhận thì cơ quan phải tiếp nhận cho giấy hẹn, muốn xác minh thì tự đi xác minh chứ ( nhưng lưu ý rằng xác minh cũng không được làm tăng thêm thời gian giải quyết thủ tục hành chính). 

Đây là câu hỏi mang tính chất đóng góp cho việc thực hiện thủ tục hành chính được tốt hơn, mong các cơ quan tiếp thu và điều chỉnh cho nhân dân. 

Chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: