(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường Hoàng Lê Kha nối dài qua phường Ninh Sơn
Người hỏi : Minh Vuong     Số điện thoại: 0972151152     Email: ngocnh1@pvcombank.com.vn     Địa chỉ: thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/12/2019 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 30 phút

Nội dung câu hỏi:

Đường Hoàng Lê Kha nối dài từ Phường 3 qua phường Ninh Sơn đã có nghị quyết thu hồi đất để triển khai dự án và được phê duyệt kế hoạch trung hạn 2020-2024. Vậy cho người dân được biết chính xác khi nào dự án mới bắt đầu triển khai.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường Hoàng Lê Kha nối dài qua phường Ninh Sơn
 Nội dung câu hỏi:

Đường Hoàng Lê Kha nối dài từ Phường 3 qua phường Ninh Sơn đã có nghị quyết thu hồi đất để triển khai dự án và được phê duyệt kế hoạch trung hạn 2020-2024. Vậy cho người dân được biết chính xác khi nào dự án mới bắt đầu triển khai.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đường Hoàng Lê Kha nối dài từ Phường 3 qua phường Ninh Sơn đã có nghị quyết thu hồi đất để triển khai dự án và được phê duyệt kế hoạch trung hạn 2020-2024. Vậy cho người dân được biết chính xác khi nào dự án mới bắt đầu triển khai.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: