(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Câu hỏi đã lâu nhưng không nhận được trả lời
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Thành phố Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/12/2019 - 09 Giờ 27 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 27 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chuyên mục Hỏi đáp, tại sao câu hỏi ngày 01.12.2019 có tiêu đề Hỏi về cấp đổi CMND hoặc Căn cước công dân đến nay đã gần 01 tháng nhưng không thấy đơn vị chức năng trả lời (kèm theo hình ảnh)?

XIn cám ơn.


Đính kèmFile đính kèm

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Câu hỏi đã lâu nhưng không nhận được trả lời
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chuyên mục Hỏi đáp, tại sao câu hỏi ngày 01.12.2019 có tiêu đề Hỏi về cấp đổi CMND hoặc Căn cước công dân đến nay đã gần 01 tháng nhưng không thấy đơn vị chức năng trả lời (kèm theo hình ảnh)?

XIn cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Chuyên mục Hỏi đáp, tại sao câu hỏi ngày 01.12.2019 có tiêu đề Hỏi về cấp đổi CMND hoặc Căn cước công dân đến nay đã gần 01 tháng nhưng không thấy đơn vị chức năng trả lời (kèm theo hình ảnh)?

XIn cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: