(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hồ sơ bệnh án điện tử
Người hỏi : người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/12/2019 - 10 Giờ 46 phút     Ngày chuyển: 31/12/2019 - 11 Giờ 29 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Y tế

Cho tôi hỏi khi nào bệnh viện đa khoa Tây Ninh mới áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, không cần phải bắt người khám bệnh mua sổ khám bệnh nữa. Xin cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Y tế     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 10/01/2020 - 08 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Sở Y tế trả lời như sau:
Việc thay thế sổ khám bệnh bằng bệnh án điện tử có rất nhiều ưu điểm:sẽ giúp khắc phục được về mặt chữ viết, tránh việc sai sót liên quan tới chữ viết như sai về toa thuốc, căn bệnh mắc phải...  Người dân tiết kiệm được chi phí mua sổ khám bệnh, thời gian khám bệnh được rút ngắn hơn trước. Đồng thời bác sĩ và điều dưỡng cũng có lợi khi giảm các thủ tục liên quan tới hành chính, có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc bệnh nhân.
- Tuy nhiên, để thực hiện Hồ sơ bệnh án điện tử, cần phải có lộ trình chuẩn bị nhiều thứ, đặc biệt là cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin. Theo Thông tư 46/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018: từ 2019-2023 các bệnh viện hạng 1 thực hiện. Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh là bệnh viện hạng 2, thì năm 2024-2028 mới thực hiện bệnh án điện tử.
- Để củng cố, nâng cao chất lượng bệnh viện cũng như tạo sự hài lòng cho người bệnh, BVĐKTN sẽ phấn đấu thực hiện bệnh án điện tử sớm.
Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hồ sơ bệnh án điện tử
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Y tế

Cho tôi hỏi khi nào bệnh viện đa khoa Tây Ninh mới áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, không cần phải bắt người khám bệnh mua sổ khám bệnh nữa. Xin cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở Y tế

Cho tôi hỏi khi nào bệnh viện đa khoa Tây Ninh mới áp dụng hồ sơ bệnh án điện tử, không cần phải bắt người khám bệnh mua sổ khám bệnh nữa. Xin cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: