(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: tố cáo cán bộ cá nhân
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/12/2019 - 12 Giờ 38 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: tố cáo cán bộ cá nhân
 Nội dung câu hỏi:

năm rồi bên thanh tra tỉnh xếp loại 7 công chức mức hoàn thành nhiệm vụ là nghĩa, khương, đăng, nhân, lộc, phương, đào, luật không có mức này mà chỉ có mức hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế năng lực. Ông chánh thanh tra trần văn minh trí không có lý do để hạ bậc nên ép các trưởng phòng phải tự hạ bậc mấy người đó xuống ai không nghe lời ổng chuyển vào vị trí khác trái chuyên môn làm bà hà bất mãn nghỉ việc rồi 5 6 người khác cũng nghỉ giờ không ai thèm nhìn mặt ổng. Ổng không ép được nên kêu làm việc riêng dụ dỗ tự nhận rồi ổng xét nâng loại hoàn thành tốt cho nhưng cuối cùng ổng cũng hạ bậc làm mất  tiền tăng thu nhập cuối năm. Bà chánh văn phòng lê phan mỹ an tham mưu cho ổng lập công nên được xét cho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh dù đề tài của bả ba năm không có gì khác mà không dám công khai cho người ta biết với chỉ biết lo việc lặt vặt ăn chơi cho ổng chứ ko biết làm việc ai cũng biết, giờ còn lật đật đòi lên phó chánh thanh tra vì sợ sát nhập mất ghế. xin lãnh đạo các cấp trả lại công bằng cho chúng tôi.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

năm rồi bên thanh tra tỉnh xếp loại 7 công chức mức hoàn thành nhiệm vụ là nghĩa, khương, đăng, nhân, lộc, phương, đào, luật không có mức này mà chỉ có mức hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế năng lực. Ông chánh thanh tra trần văn minh trí không có lý do để hạ bậc nên ép các trưởng phòng phải tự hạ bậc mấy người đó xuống ai không nghe lời ổng chuyển vào vị trí khác trái chuyên môn làm bà hà bất mãn nghỉ việc rồi 5 6 người khác cũng nghỉ giờ không ai thèm nhìn mặt ổng. Ổng không ép được nên kêu làm việc riêng dụ dỗ tự nhận rồi ổng xét nâng loại hoàn thành tốt cho nhưng cuối cùng ổng cũng hạ bậc làm mất  tiền tăng thu nhập cuối năm. Bà chánh văn phòng lê phan mỹ an tham mưu cho ổng lập công nên được xét cho hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh dù đề tài của bả ba năm không có gì khác mà không dám công khai cho người ta biết với chỉ biết lo việc lặt vặt ăn chơi cho ổng chứ ko biết làm việc ai cũng biết, giờ còn lật đật đòi lên phó chánh thanh tra vì sợ sát nhập mất ghế. xin lãnh đạo các cấp trả lại công bằng cho chúng tôi.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: