(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Ký tên vào bản trích đo địa chính, trích lục sơ đồ thửa đất
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email: safdg     Địa chỉ: P2
Ngày hỏi: 12/12/2019 - 09 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 12/12/2019 - 18 Giờ 11 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên Công ty TNHH đo đạc tư nhân chức năng đo đạc bản đồ địa chính nhưng tôi chưa có bằng chuyên môn về lĩnh vực này. Vậy cho tôi hỏn tôi có được ký vào bản đo vẽ cửa công ty lập không?. Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 20/12/2019 - 09 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài Nguyên và Môi trường xin tra lời như sau;

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ,

Bản đo vẽ theo anh (chị) nói là: “Bản trích đo địa chính”; “Bản trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính; Sơ đồ hiện trạng;...

Bản đo vẽ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc trước khi đưa vào sử dụng.

  Để được được kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm đo đạc thì Công ty của anh (chị) phải có chức năng đo đạc có đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ. Theo quy định của Khoản 1, Điều 52; khoản 3, khoản 4 Điều 53, Luật đo đạc bản đồ:

Điều 52. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ”

1. Tổ chức được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ;

b) Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ; có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật này; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;

c) Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ;

d) Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.”

Điều 53. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ

3. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

c) Đã qua sát hạch kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

4. Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ được phân thành 02 hạng sau đây:

a) Hạng I được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 05 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này;

b) Hạng II được cấp cho cá nhân có trình độ từ đại học trở lên, có thời gian ít nhất là 02 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ; cá nhân có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, có thời gian ít nhất là 03 năm liên tục tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ và đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này.

  Theo nội dung câu hỏi của anh (chị) do anh chị chưa có bằng chuyên môn về lĩnh vực đo đạc bản đồ nên anh (chị) không được ký vào bản đo vẽ.

Anh (chị) có thể tham khảo thêm tại Chương II: điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ; quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ của Luật đo đạc và bản đồ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Ký tên vào bản trích đo địa chính, trích lục sơ đồ thửa đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên Công ty TNHH đo đạc tư nhân chức năng đo đạc bản đồ địa chính nhưng tôi chưa có bằng chuyên môn về lĩnh vực này. Vậy cho tôi hỏn tôi có được ký vào bản đo vẽ cửa công ty lập không?. Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là nhân viên Công ty TNHH đo đạc tư nhân chức năng đo đạc bản đồ địa chính nhưng tôi chưa có bằng chuyên môn về lĩnh vực này. Vậy cho tôi hỏn tôi có được ký vào bản đo vẽ cửa công ty lập không?. Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: