(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: An toàn lao động
Người hỏi : Cánh nhân     Số điện thoại:      Email: nguyenhoangminhxd@gmail.com     Địa chỉ: Xã Long Thành Trung, huyên Hòa Thành, Tây Nninh
Ngày hỏi: 06/12/2019 - 08 Giờ 28 phút     Ngày chuyển: 06/12/2019 - 16 Giờ 44 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Ngày 27/06/2019 tôi có phản án về việc an toàn lao động không được đảm bảo khi thi công các hạng mục lớn và quy mô của Chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành. Ngày 03/12/2019 vừa qua đã xảy ra tai nạn đáng tiếc về người trong quá trình thi công các hạng mục trong khuôn viên chùa Gò Kén. Đề nghi các cơ quan chức năng có động thái kiểm tra và xử lý triệt để sự việc này. Tích cực nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trong qua trình thi công.

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 11/12/2019 - 15 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

1. Sở Xây dựng ghi nhận nội dung phản ánh của công dân về an toàn lao động khi thi công các hạng mục của Chùa Gò Kén.

2. Căn cứ Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, đối với sự việc công dân phản ánh thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành, cụ thể  tại Khoản 1 Điều 7 về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy định “1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn theo phân cấp (kể cả phạm vi khu kinh tế trên địa bàn trừ các công trình thuộc khu vực do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh quản lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 của Quyết định này).”

3. Sở Xây dựng sẽ đôn đốc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành kiểm tra, đề xuất giải pháp xử lý theo quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Xây dựng, kính gửi ông (bà) được biết./.

 

 


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 10/12/2019 - 10 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ghi nhận ý kiến này, UBND huyện giao trách nhiệm ngành chuyên môn thông báo tình hình đến Thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra để có giải pháp xử lý trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn lao động.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: An toàn lao động
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Ngày 27/06/2019 tôi có phản án về việc an toàn lao động không được đảm bảo khi thi công các hạng mục lớn và quy mô của Chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành. Ngày 03/12/2019 vừa qua đã xảy ra tai nạn đáng tiếc về người trong quá trình thi công các hạng mục trong khuôn viên chùa Gò Kén. Đề nghi các cơ quan chức năng có động thái kiểm tra và xử lý triệt để sự việc này. Tích cực nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trong qua trình thi công.

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi ban quản lý,

Ngày 27/06/2019 tôi có phản án về việc an toàn lao động không được đảm bảo khi thi công các hạng mục lớn và quy mô của Chùa Gò Kén trên QL22B, Long Trung, Long Thành Trung, Hòa Thành. Ngày 03/12/2019 vừa qua đã xảy ra tai nạn đáng tiếc về người trong quá trình thi công các hạng mục trong khuôn viên chùa Gò Kén. Đề nghi các cơ quan chức năng có động thái kiểm tra và xử lý triệt để sự việc này. Tích cực nhắc nhở và yêu cầu nhà chùa tuân thủ các biện pháp an toàn lao động trong qua trình thi công.

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: