(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mua file bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh cần liên hệ đơn vị nào?
Người hỏi : Nguyễn Văn Diên     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 10/12/2019 - 11 Giờ 29 phút     Ngày chuyển: 12/12/2019 - 18 Giờ 10 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Diên, đại diện Công ty Nhà Đất Tây Ninh, địa chỉ tại khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

 • Hiện nay người dân có nhu cầu xây dựng, xin phép chuyển mục đích lên thổ cư và mua bán rất nhiều nên nhu cầu xem quy hoạch trong lĩnh vực đất đai khá cao. Để đáp ứng cho nhu cầu trên và hỗ trợ cho người dân được thuận tiện trong quá trình kiểm tra quy hoạch. Nay Công ty chúng tôi muốn mua các file bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới,… trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện lân cận thì liên hệ bộ phận nào?
 • Theo tôi được biết các quy hoạch trên đều được công khai tại các phường, xã. Vậy các file quy hoạch đó có được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng hay Sở Tài nguyên và Môi trường hay website của tỉnh không?
 • Hiện tại công ty cũng tiếp nhận rất nhiều thông tin của người dân về quy trình kiểm tra quy hoạch trong lĩnh vực đất đai, đa số phản ánh thời gian kiểm tra quá lâu, gần 20 ngày mới có kết quả, trong khi đó thời gian cấp giấy CNQSDĐ chỉ 15 ngày làm việc.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     
Thời gian trả lời: 18/12/2019 - 11 Giờ 20 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Nội dung trả lời của Sở Xây dựng:

Sở Xây dựng nhận được câu hỏi trực tuyến của ông Nguyễn Văn Diên trên cổng thông tin điện tử, liên quan đến lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới, Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ông Diên như sau:

 1. Việc công bố công khai đồ án quy hoạch hiện nay được các cơ quan chức năng thực hiện theo quy định, trong đó có công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của tỉnh (https://tayninh.gov.vn) hoặc của Sở Xây dựng (https://soxaydung.tayninh.gov.vn), đính kèm các bản đồ (file ảnh) cho người dân và các tổ chức, cá nhân được biết.

Ngoài việc truy cập trang thông tin điện tử trên để tìm hiểu thông tin quy hoạch tại các trang mục tin chuyên ngành liên quan, ông Diên có thể liên hệ trực tiếp với UBND các huyện, thành phố để được hướng dẫn và cung cấp các bản đồ, thông tin quy hoạch theo quy định.

 2. Sở Xây dựng ghi nhận thông tin phản ánh: “Quy trình kiểm tra quy hoạch trong lĩnh vực đất đai, đa số phản ánh thời gian kiểm tra quá lâu, gần 20 ngày mới có kết quả, trong khi đó thời gian cấp giấy CNQSDĐ chỉ 15 ngày làm việc” và chuyển nội dung phản ánh đến Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện thành phố xem xét trả lời theo thẩm quyền.

Kính gửi ông Nguyễn Văn Diên được biết./.


Lịch sử chỉnh sửa

Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 25/12/2019 - 09 Giờ 19 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến ông Nguyễn Văn Diên như sau:

 1. Về các bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới nói chung là bản đồ quy hoạch xây dựng là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn nhằm tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị hoặc khu dân cư nông thôn được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.

Bản đồ quy hoạch xây dựng có đủ cơ sở pháp lý là bản đồ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có pháp nhân ký tên và đóng dấu (cơ quan lập, cơ quan thẩm định và cơ quan phê duyệt).

Các file thuyết minh và bản đồ quy hoạch kèm theo hồ sơ đồ án quy hoạch được lưu trữ tại cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh và cấp huyện.

 1. Về công bố công khai quy hoạch

Theo quy định của Luật quy hoạch Đô thị tại Điều 53 như sau:

“Điều 53. Công bố công khai quy hoạch đô thị

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai bằng các hình thức sau đây:

a) Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

b) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

c) In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

2. Nội dung công bố công khai gồm các nội dung cơ bản của đồ án và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được ban hành, trừ những nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật quốc gia.

3. Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm cập nhật đầy đủ tình hình triển khai thực hiện đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt để cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện.”

Hiện nay, các quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn Thành phố đã được tổ chức công bố công khai theo quy định.

 1. Về cung cấp thông tin quy hoạch

Theo quy định của Luật quy hoạch Đô thị tại Điều 55 như sau:

“Điều 55. Cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị:

Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Việc cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị được thực hiện dưới các hình thức giải thích trực tiếp, qua phương tiện thông tin đại chúng và cấp chứng chỉ quy hoạch.

Các thông tin được cung cấp phải căn cứ vào đồ án quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị đã được phê duyệt và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị đã được ban hành.

Cơ quan cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu, số liệu do mình cung cấp”.

Hiện nay, Phòng Quản lý đô thị Thành phố là cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu.

Do đó, theo các quy định trên Phòng Quản lý đô thị Thành phố thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch, trên cơ sở các bản đồ quy hoạch được duyệt có đầy đủ cơ sở pháp lý được thể hiện trên bản giấy có sự xác nhận của lãnh đạo cơ quan, không thực hiện cung cấp file mềm bản đồ do file mềm sẽ có sự tác động hiệu chỉnh sai lệch, không được kiểm soát thông tin cũng như không đảm bảo cơ sở pháp lý về tính chuẩn xác.

 1. Về thời gian cung cấp thông tin quy hoạch

Thành phố chưa từng nhận được sự phản ánh về thời gian cung cấp thông tin quy hoạch như Ông phản ánh, vì hiện nay việc cung cấp thông tin đều được xử lý đa phần trước thời hạn, không có hồ sơ trễ hạn.

Việc cung cấp thông tin quy hoạch không thực hiện theo quy trình thủ tục hành chính. Phòng Quản lý đô thị Thành phố cung cấp thông tin quy hoạch với hạn định không quá 15 ngày làm việc theo quy định thông thường xử lý các văn bản hành chính. Trong thời gian tới sẽ định hướng rút ngắn thời gian kiểm tra thông tin quy hoạch để phục vụ người dân được tốt hơn.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mua file bản đồ quy hoạch thành phố Tây Ninh cần liên hệ đơn vị nào?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Diên, đại diện Công ty Nhà Đất Tây Ninh, địa chỉ tại khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

 • Hiện nay người dân có nhu cầu xây dựng, xin phép chuyển mục đích lên thổ cư và mua bán rất nhiều nên nhu cầu xem quy hoạch trong lĩnh vực đất đai khá cao. Để đáp ứng cho nhu cầu trên và hỗ trợ cho người dân được thuận tiện trong quá trình kiểm tra quy hoạch. Nay Công ty chúng tôi muốn mua các file bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới,… trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện lân cận thì liên hệ bộ phận nào?
 • Theo tôi được biết các quy hoạch trên đều được công khai tại các phường, xã. Vậy các file quy hoạch đó có được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng hay Sở Tài nguyên và Môi trường hay website của tỉnh không?
 • Hiện tại công ty cũng tiếp nhận rất nhiều thông tin của người dân về quy trình kiểm tra quy hoạch trong lĩnh vực đất đai, đa số phản ánh thời gian kiểm tra quá lâu, gần 20 ngày mới có kết quả, trong khi đó thời gian cấp giấy CNQSDĐ chỉ 15 ngày làm việc.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử!

Tôi tên Nguyễn Văn Diên, đại diện Công ty Nhà Đất Tây Ninh, địa chỉ tại khu phố Ninh An, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có 1 thắc mắc muốn được giải đáp như sau:

 • Hiện nay người dân có nhu cầu xây dựng, xin phép chuyển mục đích lên thổ cư và mua bán rất nhiều nên nhu cầu xem quy hoạch trong lĩnh vực đất đai khá cao. Để đáp ứng cho nhu cầu trên và hỗ trợ cho người dân được thuận tiện trong quá trình kiểm tra quy hoạch. Nay Công ty chúng tôi muốn mua các file bản đồ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung, quy hoạch nông thôn mới,… trên địa bàn thành phố Tây Ninh và các huyện lân cận thì liên hệ bộ phận nào?
 • Theo tôi được biết các quy hoạch trên đều được công khai tại các phường, xã. Vậy các file quy hoạch đó có được đăng tải công khai trên website của Sở Xây dựng hay Sở Tài nguyên và Môi trường hay website của tỉnh không?
 • Hiện tại công ty cũng tiếp nhận rất nhiều thông tin của người dân về quy trình kiểm tra quy hoạch trong lĩnh vực đất đai, đa số phản ánh thời gian kiểm tra quá lâu, gần 20 ngày mới có kết quả, trong khi đó thời gian cấp giấy CNQSDĐ chỉ 15 ngày làm việc.

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: