(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 luân chuyển công tác 20/06/2019 - 14 Giờ 31 phút
2 thi đua khen thưởng 18/06/2019 - 07 Giờ 20 phút
3 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 30/05/2019 - 09 Giờ 40 phút
4 Ký hợp đồng Nghị định 68 24/05/2019 - 08 Giờ 46 phút
5 Xét tuyển viên chức 23/05/2019 - 08 Giờ 41 phút
6 Quy trình xét tuyển biên chế 23/04/2019 - 15 Giờ 24 phút
7 Sở Nội vụ rà soát hợp đồng lao động, đốc thúc xét biên chế 09/04/2019 - 08 Giờ 06 phút
8 Nâng cao trình độ chính trị và Quản lý Nhà nước 05/04/2019 - 13 Giờ 52 phút
9 Hỏi Sở Nội vụ về xét biên chế 14/03/2019 - 11 Giờ 05 phút
10 Gửi Sở Nội vụ (thắc mắc về việc học tự túc) 13/03/2019 - 09 Giờ 57 phút
12TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: