(GMT+7)
Danh Sách Câu Hỏi: Chọn số câu hỏi hiển thị:
STTTiêu đềThời gian hỏi
1 HỎI HỌC BỔNG HỌC TIẾN SĨ 11/11/2019 - 20 Giờ 06 phút
2 Ký hợp đồng lao động làm công tác nghiệp vụ 21/10/2019 - 16 Giờ 33 phút
3 Tốt nghiệp đại học hành chính được miễn chứng chỉ ngạch chuyên viên khi bổ nhiệm lại 07/10/2019 - 08 Giờ 11 phút
4 Kế hoạch tuyển viên chức 2019 14/08/2019 - 20 Giờ 15 phút
5 Hỗ trợ chi phí đào tạo sau đại học theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của UBND tỉnh về chính sách đào tạo sau đại học và thu hút nhân tài. 08/08/2019 - 22 Giờ 33 phút
6 Khi nào thi tuyển và xét tuyển viên chức 2019 31/07/2019 - 11 Giờ 00 phút
7 Hoi sở nội vụ tình Tây Ninh về thủ tục hành chính 29/07/2019 - 15 Giờ 49 phút
8 luân chuyển công tác 20/06/2019 - 14 Giờ 31 phút
9 thi đua khen thưởng 18/06/2019 - 07 Giờ 20 phút
10 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 30/05/2019 - 09 Giờ 40 phút
123TiếpCuối

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: