(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Khi nào thi tuyển và xét tuyển viên chức 2019
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 31/07/2019 - 11 Giờ 00 phút     Ngày chuyển: 01/08/2019 - 09 Giờ 39 phút

Nội dung câu hỏi:

Giám đốc Sở Nội Vụ - Nguyễn Đài Thy giúp tôi thông tin khi nào đến đợt thi, xét tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 06/08/2019 - 07 Giờ 50 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn, việc tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh là tùy vào nhu cầu quản lý và sử dụng lao động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Hiện nay một số đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức, cụ thể như: các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị đều được niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị và thông báo trên trang thông tin điện tử.

Trân trọng./.                


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Khi nào thi tuyển và xét tuyển viên chức 2019
 Nội dung câu hỏi:

Giám đốc Sở Nội Vụ - Nguyễn Đài Thy giúp tôi thông tin khi nào đến đợt thi, xét tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Giám đốc Sở Nội Vụ - Nguyễn Đài Thy giúp tôi thông tin khi nào đến đợt thi, xét tuyển viên chức trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: