(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục khởi kiện hành vi chiếm đoạt tài sản, giả mạo chữ ký
Người hỏi : NĐT     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tân Châu, Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/07/2019 - 16 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 30/07/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp.

Trước tiên tôi xin phép giấu tên tôi và người bị kiện. 

Tôi có câu hỏi như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Năm 2018, tôi và ông T có hùn vốn vào 1 công ty trên TP HCM. Tổng số tiền góp ban đầu (dành cho thuê nhà, sửa nhà, mua sắm một số thiết bị là 200tr, hai bên thống nhất góp vốn mỗi người 100tr. Tại thời điểm đó ông T không có đủ tiền nên có nói tôi ứng trước. Tôi đã vay ngân hàng 100tr để góp cho đủ 200tr. Công ty sau đó làm ăn không tốt nên đã thua lỗ và ngừng hoạt động.Tuy nhiên, do chỉ có thoả thuận miệng nên giờ ông T cãi, và tới thời điểm này ông T không chịu trả số tiền ban đầu tôi đã ứng ra. 

Tôi còn lưu giữ một số tin nhắn trao đổi với ông T về vấn đề này. Vậy xin hỏi tôi có thể khởi kiện ông T về hành vi chiếm đoạt tài sản được không?

Vấn đề thứ 2: 

Ở Tây Ninh, tôi có đứng tên làm giám đốc chi nhánh công ty và làm cùng với ông T. Để thuận tiện cho việc kí kết các hợp đồng nên tôi đã để con dấu tại công ty. Tuy nhiên, ngày 11/6/2019, khi tôi đang cùng gia đình về quê (miền Bắc) thì ông T có nhắn tin xin mẫu chữ kí để rút tiền. Tôi có nói là tôi đã về quê. Ông T đã ra ngân hàng xin giấy rút tiền mặt và mạo chữ ký của tôi để rút tiền từ tài khoản công ty số tiền là 99tr. 

Vậy tôi có thể khởi kiện thêm ông T về hành vi Giả mạo chữ kí để chiếm đoạt tài sản hay không?

Nếu khởi kiện cả 2 tội danh trên thì tôi cần những thủ tục và chứng cứ gì. 

Xin cảm ơn.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục khởi kiện hành vi chiếm đoạt tài sản, giả mạo chữ ký
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp.

Trước tiên tôi xin phép giấu tên tôi và người bị kiện. 

Tôi có câu hỏi như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Năm 2018, tôi và ông T có hùn vốn vào 1 công ty trên TP HCM. Tổng số tiền góp ban đầu (dành cho thuê nhà, sửa nhà, mua sắm một số thiết bị là 200tr, hai bên thống nhất góp vốn mỗi người 100tr. Tại thời điểm đó ông T không có đủ tiền nên có nói tôi ứng trước. Tôi đã vay ngân hàng 100tr để góp cho đủ 200tr. Công ty sau đó làm ăn không tốt nên đã thua lỗ và ngừng hoạt động.Tuy nhiên, do chỉ có thoả thuận miệng nên giờ ông T cãi, và tới thời điểm này ông T không chịu trả số tiền ban đầu tôi đã ứng ra. 

Tôi còn lưu giữ một số tin nhắn trao đổi với ông T về vấn đề này. Vậy xin hỏi tôi có thể khởi kiện ông T về hành vi chiếm đoạt tài sản được không?

Vấn đề thứ 2: 

Ở Tây Ninh, tôi có đứng tên làm giám đốc chi nhánh công ty và làm cùng với ông T. Để thuận tiện cho việc kí kết các hợp đồng nên tôi đã để con dấu tại công ty. Tuy nhiên, ngày 11/6/2019, khi tôi đang cùng gia đình về quê (miền Bắc) thì ông T có nhắn tin xin mẫu chữ kí để rút tiền. Tôi có nói là tôi đã về quê. Ông T đã ra ngân hàng xin giấy rút tiền mặt và mạo chữ ký của tôi để rút tiền từ tài khoản công ty số tiền là 99tr. 

Vậy tôi có thể khởi kiện thêm ông T về hành vi Giả mạo chữ kí để chiếm đoạt tài sản hay không?

Nếu khởi kiện cả 2 tội danh trên thì tôi cần những thủ tục và chứng cứ gì. 

Xin cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Tư Pháp.

Trước tiên tôi xin phép giấu tên tôi và người bị kiện. 

Tôi có câu hỏi như sau:

Vấn đề thứ nhất:

Năm 2018, tôi và ông T có hùn vốn vào 1 công ty trên TP HCM. Tổng số tiền góp ban đầu (dành cho thuê nhà, sửa nhà, mua sắm một số thiết bị là 200tr, hai bên thống nhất góp vốn mỗi người 100tr. Tại thời điểm đó ông T không có đủ tiền nên có nói tôi ứng trước. Tôi đã vay ngân hàng 100tr để góp cho đủ 200tr. Công ty sau đó làm ăn không tốt nên đã thua lỗ và ngừng hoạt động.Tuy nhiên, do chỉ có thoả thuận miệng nên giờ ông T cãi, và tới thời điểm này ông T không chịu trả số tiền ban đầu tôi đã ứng ra. 

Tôi còn lưu giữ một số tin nhắn trao đổi với ông T về vấn đề này. Vậy xin hỏi tôi có thể khởi kiện ông T về hành vi chiếm đoạt tài sản được không?

Vấn đề thứ 2: 

Ở Tây Ninh, tôi có đứng tên làm giám đốc chi nhánh công ty và làm cùng với ông T. Để thuận tiện cho việc kí kết các hợp đồng nên tôi đã để con dấu tại công ty. Tuy nhiên, ngày 11/6/2019, khi tôi đang cùng gia đình về quê (miền Bắc) thì ông T có nhắn tin xin mẫu chữ kí để rút tiền. Tôi có nói là tôi đã về quê. Ông T đã ra ngân hàng xin giấy rút tiền mặt và mạo chữ ký của tôi để rút tiền từ tài khoản công ty số tiền là 99tr. 

Vậy tôi có thể khởi kiện thêm ông T về hành vi Giả mạo chữ kí để chiếm đoạt tài sản hay không?

Nếu khởi kiện cả 2 tội danh trên thì tôi cần những thủ tục và chứng cứ gì. 

Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: