(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cung cấp thông tin và tư vấn việc chuyển đổi cây trồng cho nông dân
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trà Vong, Tân Biên
Ngày hỏi: 29/07/2019 - 03 Giờ 05 phút     Ngày chuyển: 29/07/2019 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Địa chỉ: Trà Vong, Tân Biên

Đất trồng hiện tại trong năm: 1 vụ lúa và 1 vụ mì (hiện tại bị dịch khảm lá và khi bán tại các lò mì qua cách tính chũ bột để định giá và trừ tạp chất không có cơ sở khoa học, gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân chúng tôi); trồng mía (giá hiện tại rất thấp). Được biết "Tây Ninh cần phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp sao cho phù hợp cây trồng" là lảnh đạo chỉ đạo của Thủ tướng khi đến làm việc tại Tây Ninh. Vậy kính đề nghị các cơ quan quản lý và các đơn vị chuyên môn trong tỉnh cung cấp thông tin và tư vấn về việc chuyển đổi cây trồng cụ thể (tên cây trồng) cho phù hợp; tiêu thụ sản phẩm đầu ra (nơi nào) và chính sách hỗ trợ tài chính cho sản xuất nông nghiệp (nếu có) cho nông dân chúng tôi ở trong tỉnh nói chung và ở Trà Vong, Tân Biên nói riêng. Mong rằng nhận được trả lời chi tiết, có chiều sâu và hiệu quả.

Trân trọng !


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 11 Giờ 29 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Theo nội dung câu hỏi của Người Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến Người Nông dân một số nội dung như sau:

1. Về việc chuyển đổi cây trồng:

Thực hiện theo Đề án “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” đã xác định cây ăn quả sẽ là một trong số những cây trồng chủ lực của tỉnh gồm: mãng cầu, chuối, xoài, bưởi, thơm. Các cây trồng này mang lại lợi nhuận và thu nhập cao, có nhiều cơ hội xuất khẩu.

Trong đó, cây thơm (dứa) là cây không kén đất, có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau. Tuy nhiên, cây dứa có bộ rễ phát triển yếu và phân bố chủ yếu ở tầng đất mặt, nên đất trồng dứa yêu cầu tơi xốp, thoáng khí, có kết cấu dạng hạt, thoát nước tốt. Vì vậy trước khi trồng dứa, người dân cần tiến hành đào mương để thoát nước.

Khi trồng dứa thì nông dân có thể ký kết hợp đồng tiêu thụ với Công ty Cổ phần Lavifood.

2. Về chính sách hỗ trợ tài chính cho sản xuất nông nghiệp:

Hiện nay UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp như sau:

+ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.

+ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh  về việc ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2025.

Trân trọng!


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cung cấp thông tin và tư vấn việc chuyển đổi cây trồng cho nông dân
 Nội dung câu hỏi:

Địa chỉ: Trà Vong, Tân Biên

Đất trồng hiện tại trong năm: 1 vụ lúa và 1 vụ mì (hiện tại bị dịch khảm lá và khi bán tại các lò mì qua cách tính chũ bột để định giá và trừ tạp chất không có cơ sở khoa học, gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân chúng tôi); trồng mía (giá hiện tại rất thấp). Được biết "Tây Ninh cần phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp sao cho phù hợp cây trồng" là lảnh đạo chỉ đạo của Thủ tướng khi đến làm việc tại Tây Ninh. Vậy kính đề nghị các cơ quan quản lý và các đơn vị chuyên môn trong tỉnh cung cấp thông tin và tư vấn về việc chuyển đổi cây trồng cụ thể (tên cây trồng) cho phù hợp; tiêu thụ sản phẩm đầu ra (nơi nào) và chính sách hỗ trợ tài chính cho sản xuất nông nghiệp (nếu có) cho nông dân chúng tôi ở trong tỉnh nói chung và ở Trà Vong, Tân Biên nói riêng. Mong rằng nhận được trả lời chi tiết, có chiều sâu và hiệu quả.

Trân trọng !

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Địa chỉ: Trà Vong, Tân Biên

Đất trồng hiện tại trong năm: 1 vụ lúa và 1 vụ mì (hiện tại bị dịch khảm lá và khi bán tại các lò mì qua cách tính chũ bột để định giá và trừ tạp chất không có cơ sở khoa học, gây thiệt hại kinh tế cho người nông dân chúng tôi); trồng mía (giá hiện tại rất thấp). Được biết "Tây Ninh cần phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp sao cho phù hợp cây trồng" là lảnh đạo chỉ đạo của Thủ tướng khi đến làm việc tại Tây Ninh. Vậy kính đề nghị các cơ quan quản lý và các đơn vị chuyên môn trong tỉnh cung cấp thông tin và tư vấn về việc chuyển đổi cây trồng cụ thể (tên cây trồng) cho phù hợp; tiêu thụ sản phẩm đầu ra (nơi nào) và chính sách hỗ trợ tài chính cho sản xuất nông nghiệp (nếu có) cho nông dân chúng tôi ở trong tỉnh nói chung và ở Trà Vong, Tân Biên nói riêng. Mong rằng nhận được trả lời chi tiết, có chiều sâu và hiệu quả.

Trân trọng !

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: