(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường xã
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 27/07/2019 - 10 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 29/07/2019 - 07 Giờ 50 phút

Nội dung câu hỏi:

- Công  trình mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Lúc ban đầu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản  ( vốn huyện), Hồ sơ dự toán được lập tháng 5/2019  có Tổng mức đầu tư 607.300.000 nghìn đồng, bao gồm các chi phí sau:

+ Chi phí thiết bị: 560.000.000

+ Chi phí quản lý dự án: 16.700.000

+Chi phí Tư vấn: 13.500.000

+ Chi phí khác.: 12.100.000

+ Chi phí dự phòng: 5.000.000

- Tháng 6/2019 công trình trên được điều chỉnh thành vốn sự nghiệp (vốn huyện). Tổng mức đầu tư của công trình không đổi.

Xin hỏi công trình trên có áp dụng theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không? hay thực hiện theo công trình mua sắm hàng hóa không có cấu phần xây dựng?

Nếu công trình trên thuộc mua sắm tài sản công thì trình tự lập dự toán theo quy định nào?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 15 Giờ 47 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài chính trả lời câu hỏi như sau: Theo câu hỏi của anh/chị thì kinh phí mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã được điều chuyển từ nguồn xây dựng cơ bản sang nguồn vốn sự nghiệp thì việc mua sắm trên thuộc mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, trình tự mua sắm như sau:

          - Thẩm quyền phê duyệt mua sắm thực hiện theo Điều 4 Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Việc lập dự toán, kế hoạch mua sắm và thẩm quyền phê duyệt kế hoạch mua sắm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

Trân trọng kính chào./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: công trình: Mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường xã
 Nội dung câu hỏi:

- Công  trình mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Lúc ban đầu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản  ( vốn huyện), Hồ sơ dự toán được lập tháng 5/2019  có Tổng mức đầu tư 607.300.000 nghìn đồng, bao gồm các chi phí sau:

+ Chi phí thiết bị: 560.000.000

+ Chi phí quản lý dự án: 16.700.000

+Chi phí Tư vấn: 13.500.000

+ Chi phí khác.: 12.100.000

+ Chi phí dự phòng: 5.000.000

- Tháng 6/2019 công trình trên được điều chỉnh thành vốn sự nghiệp (vốn huyện). Tổng mức đầu tư của công trình không đổi.

Xin hỏi công trình trên có áp dụng theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không? hay thực hiện theo công trình mua sắm hàng hóa không có cấu phần xây dựng?

Nếu công trình trên thuộc mua sắm tài sản công thì trình tự lập dự toán theo quy định nào?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

- Công  trình mua sắm bàn ghế, thiết bị hội trường UBND xã. Lúc ban đầu thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản  ( vốn huyện), Hồ sơ dự toán được lập tháng 5/2019  có Tổng mức đầu tư 607.300.000 nghìn đồng, bao gồm các chi phí sau:

+ Chi phí thiết bị: 560.000.000

+ Chi phí quản lý dự án: 16.700.000

+Chi phí Tư vấn: 13.500.000

+ Chi phí khác.: 12.100.000

+ Chi phí dự phòng: 5.000.000

- Tháng 6/2019 công trình trên được điều chỉnh thành vốn sự nghiệp (vốn huyện). Tổng mức đầu tư của công trình không đổi.

Xin hỏi công trình trên có áp dụng theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh không? hay thực hiện theo công trình mua sắm hàng hóa không có cấu phần xây dựng?

Nếu công trình trên thuộc mua sắm tài sản công thì trình tự lập dự toán theo quy định nào?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: