(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Đường Phạm Tung Nối Dài
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 26/07/2019 - 23 Giờ 44 phút     Ngày chuyển: 29/07/2019 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo bản đồ quy hoạch phân khu 2 phân khu đối ngoại TP TÂY NINH.Trên bản đồ có thể hiện tuyến đường Phạm Tung nối dài vậy khi nào dự án được triển khai và điểm xây dựng tuyến đường trên là vị trí nào


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 05/08/2019 - 15 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố thông tin đến bạn như sau: tuyến đường Phạm Tung nối dài không có trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 của UBND Thành phố. Khi nào có kế hoạch thực hiện, UBND Thành phố sẽ thông tin cụ thể đến người dân.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Đường Phạm Tung Nối Dài
 Nội dung câu hỏi:

Theo bản đồ quy hoạch phân khu 2 phân khu đối ngoại TP TÂY NINH.Trên bản đồ có thể hiện tuyến đường Phạm Tung nối dài vậy khi nào dự án được triển khai và điểm xây dựng tuyến đường trên là vị trí nào

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo bản đồ quy hoạch phân khu 2 phân khu đối ngoại TP TÂY NINH.Trên bản đồ có thể hiện tuyến đường Phạm Tung nối dài vậy khi nào dự án được triển khai và điểm xây dựng tuyến đường trên là vị trí nào

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: