(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Nhà Công Vụ trường THPT Nguyễn Huệ
Người hỏi : Nguyễn Bảo     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 28/07/2019 - 18 Giờ 35 phút     Ngày chuyển: 29/07/2019 - 07 Giờ 51 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung trả lời câu hỏi của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu tại https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6595

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu đối tượng được ở nhà công vụ và giáo viên trong huyện. Nhưng theo tôi được biết có người không phải giáo viên, cũng không phải nhân viên trường học, cũng không phải bất cứ nhân viên của cơ quan nào trong huyện, mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi là có việc như vậy hay không?

Nếu tôi nhờ một anh, chị giáo viên nào đó, đứng tên thuê cho tôi ở thì có được không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 02/08/2019 - 14 Giờ 05 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Nhà Công Vụ trường THPT Nguyễn Huệ
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung trả lời câu hỏi của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu tại https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6595

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu đối tượng được ở nhà công vụ và giáo viên trong huyện. Nhưng theo tôi được biết có người không phải giáo viên, cũng không phải nhân viên trường học, cũng không phải bất cứ nhân viên của cơ quan nào trong huyện, mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi là có việc như vậy hay không?

Nếu tôi nhờ một anh, chị giáo viên nào đó, đứng tên thuê cho tôi ở thì có được không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Lãnh đạo trường THPT Nguyễn Huệ.

Theo nội dung trả lời câu hỏi của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu tại https://hoidap.tayninh.gov.vn/ChiTietHoiDapTT.aspx?id=6595

Tôi có một số thắc mắc sau, rất mong Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu, Trường THPT Nguyễn Huệ có thể dành chút thời gian trả lời giải thích giúp.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bến Cầu đối tượng được ở nhà công vụ và giáo viên trong huyện. Nhưng theo tôi được biết có người không phải giáo viên, cũng không phải nhân viên trường học, cũng không phải bất cứ nhân viên của cơ quan nào trong huyện, mà vẫn được ở nhà công vụ. Xin hỏi là có việc như vậy hay không?

Nếu tôi nhờ một anh, chị giáo viên nào đó, đứng tên thuê cho tôi ở thì có được không?

Rất mong nhận được sự hướng dẫn của Lãnh đạo.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: