(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xin ở nhà công vụ.
Người hỏi : Nguyễn Bảo     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu - Tây Ninh
Ngày hỏi: 09/07/2019 - 11 Giờ 12 phút     Ngày chuyển: 09/07/2019 - 16 Giờ 28 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website!

Tôi có vài câu hỏi rất mong được các bạn hỗ trợ.

Tôi là viên chức của huyện Bến Cầu nhưng nhà thì ở Hòa Thành, mỗi ngày đi đi về về rất mệt và tốn nhiều thời gian. Nên muốn nghỉ ở lại Bến Cầu.

Tôi được biết, trường THPT Nguyễn Huệ có khu nhà tập thể dành cho giáo viên khá rộng và còn phòng để trống. Tôi đã có hỏi, xin được ở, nhưng giáo viên ở đây cho biết là chỉ cho giáo viên ở thôi.

Gần đây tôi có nghe nói, khu nhà tập thể thuộc quền quản lý của UBND huyện Bến Cầu chứ không phải của trường THPT Nguyễn Huệ và huyện cho giáo viên thuê để ở. đồng thời cũng có giáo viên thuê để cho người nhà sữ dụng ( mặc dù người nhà không phải cán bộ, công chức, viên chức hay giáo viên gì hết).

Như vậy, tôi muốn thuê để ở thì phải liên hệ với ai? phí là bao nhiêu, thủ tục như thế nào? Nếu tôi muốn rủ thêm một vài người bạn để ở chung thì có được không?

Rất mong ban quản trị trả lời giúp!

Trân trọng cảm ơn!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 12/07/2019 - 14 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

File đính kèm


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xin ở nhà công vụ.
 Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website!

Tôi có vài câu hỏi rất mong được các bạn hỗ trợ.

Tôi là viên chức của huyện Bến Cầu nhưng nhà thì ở Hòa Thành, mỗi ngày đi đi về về rất mệt và tốn nhiều thời gian. Nên muốn nghỉ ở lại Bến Cầu.

Tôi được biết, trường THPT Nguyễn Huệ có khu nhà tập thể dành cho giáo viên khá rộng và còn phòng để trống. Tôi đã có hỏi, xin được ở, nhưng giáo viên ở đây cho biết là chỉ cho giáo viên ở thôi.

Gần đây tôi có nghe nói, khu nhà tập thể thuộc quền quản lý của UBND huyện Bến Cầu chứ không phải của trường THPT Nguyễn Huệ và huyện cho giáo viên thuê để ở. đồng thời cũng có giáo viên thuê để cho người nhà sữ dụng ( mặc dù người nhà không phải cán bộ, công chức, viên chức hay giáo viên gì hết).

Như vậy, tôi muốn thuê để ở thì phải liên hệ với ai? phí là bao nhiêu, thủ tục như thế nào? Nếu tôi muốn rủ thêm một vài người bạn để ở chung thì có được không?

Rất mong ban quản trị trả lời giúp!

Trân trọng cảm ơn!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin chào ban quản lý website!

Tôi có vài câu hỏi rất mong được các bạn hỗ trợ.

Tôi là viên chức của huyện Bến Cầu nhưng nhà thì ở Hòa Thành, mỗi ngày đi đi về về rất mệt và tốn nhiều thời gian. Nên muốn nghỉ ở lại Bến Cầu.

Tôi được biết, trường THPT Nguyễn Huệ có khu nhà tập thể dành cho giáo viên khá rộng và còn phòng để trống. Tôi đã có hỏi, xin được ở, nhưng giáo viên ở đây cho biết là chỉ cho giáo viên ở thôi.

Gần đây tôi có nghe nói, khu nhà tập thể thuộc quền quản lý của UBND huyện Bến Cầu chứ không phải của trường THPT Nguyễn Huệ và huyện cho giáo viên thuê để ở. đồng thời cũng có giáo viên thuê để cho người nhà sữ dụng ( mặc dù người nhà không phải cán bộ, công chức, viên chức hay giáo viên gì hết).

Như vậy, tôi muốn thuê để ở thì phải liên hệ với ai? phí là bao nhiêu, thủ tục như thế nào? Nếu tôi muốn rủ thêm một vài người bạn để ở chung thì có được không?

Rất mong ban quản trị trả lời giúp!

Trân trọng cảm ơn!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: