(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp
Người hỏi : Hội viên nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 08/07/2019 - 12 Giờ 47 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Đơn vị điều phối: quản lý, vận hành, điều phối câu hỏi, thông tin được phán ánh đến các cơ quan đơn vị có liên quan để trả lời. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến là kho dữ liệu thông tin giúp người dân, tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu những thông tin liên quan đến chủ đề cần quan tâm. Ý kiến trả lời của Cơ quan nh

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp
 Nội dung câu hỏi:

cần thay đổi gấp người điều phối câu hỏi.

mấy ngày liền không cập nhật

chuyển câu hỏi chậm

thường xuyên chuyển vào vi phạm

Tôi mà có quyền hành, việc đầu tiên là thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cần thay đổi gấp người điều phối câu hỏi.

mấy ngày liền không cập nhật

chuyển câu hỏi chậm

thường xuyên chuyển vào vi phạm

Tôi mà có quyền hành, việc đầu tiên là thay đổi người điều phối cổng hỏi đáp

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: