(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chuẩn Giáo viên đối với Giáo viên GDTX
Người hỏi : Giáo viên GDNN - GDTX     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Trảng Bàng
Ngày hỏi: 07/07/2019 - 22 Giờ 14 phút     Ngày chuyển: 08/07/2019 - 08 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tây Ninh.

Tôi là giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX, đều là giáo viên trực thuộc Sở nhưng chúng tôi luôn bị thua thiệt hơn so với giáo viên THPT, nay UBND tỉnh chuyển Trung tâm GDTX về cho UBND huyện quản lý chúng tôi càng khó khăn hơn. Về mặt chuyên môn, UBND huyện không đủ trình độ và chuyên môn để quản lý dẫn dến các trung tâm đã khó khăn càng khó khăn hơn. Gần đây tất cả các trường THCS, THPT đều được tập huấn và đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, riêng giáo viên GDTX thì không. Mong Sở GD&ĐT quan tâm hơn và hướng dẫn cụ thể vấn đề này.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 12/07/2019 - 07 Giờ 01 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Hiện nay, Trung tâm GDNN-GDTX thuộc UBND huyện quản lý nên việc đánh giá chuẩn nghề nghiệp của giáo viên được UBND huyện trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo. Giáo viên có thể vận dụng đánh giá chuẩn như sau:

  • Đối với giáo viên dạy văn hóa: vận dụng đánh giá theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo
  • Đối với giáo viên dạy nghề: vận dụng đánh giá theo Thông tư số 40/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/5/2015 quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và chế độ làm việc của nhà giáo dạy trình độ sơ cấp

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chuẩn Giáo viên đối với Giáo viên GDTX
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tây Ninh.

Tôi là giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX, đều là giáo viên trực thuộc Sở nhưng chúng tôi luôn bị thua thiệt hơn so với giáo viên THPT, nay UBND tỉnh chuyển Trung tâm GDTX về cho UBND huyện quản lý chúng tôi càng khó khăn hơn. Về mặt chuyên môn, UBND huyện không đủ trình độ và chuyên môn để quản lý dẫn dến các trung tâm đã khó khăn càng khó khăn hơn. Gần đây tất cả các trường THCS, THPT đều được tập huấn và đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, riêng giáo viên GDTX thì không. Mong Sở GD&ĐT quan tâm hơn và hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Sở Giáo Dục và Đào Tạo Tây Ninh.

Tôi là giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX, đều là giáo viên trực thuộc Sở nhưng chúng tôi luôn bị thua thiệt hơn so với giáo viên THPT, nay UBND tỉnh chuyển Trung tâm GDTX về cho UBND huyện quản lý chúng tôi càng khó khăn hơn. Về mặt chuyên môn, UBND huyện không đủ trình độ và chuyên môn để quản lý dẫn dến các trung tâm đã khó khăn càng khó khăn hơn. Gần đây tất cả các trường THCS, THPT đều được tập huấn và đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên, riêng giáo viên GDTX thì không. Mong Sở GD&ĐT quan tâm hơn và hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: