(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cán bộ công chức bán hàng online
Người hỏi : Trần Thanh Phú     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 07/07/2019 - 23 Giờ 17 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Cổng hỏi đáp trực tuyến thực hiện theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế, vận hành và sử dụng Hệ thống Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh. Hệ thống hỏi đáp trực tuyến là kho dữ liệu thông tin giúp người dân, tổ chức doanh nghiệp có thể tra cứu những thông tin liên quan đến chủ đề cần quan tâm. Ý kiến trả lời của Cơ quan nhà nước trên Hệ thống hỏi đáp trực tuyến nhằm phổ biến, hướng dẫn các văn bản, quy định của nhà nước, không phải là cơ sở pháp lý

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cán bộ công chức bán hàng online
 Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy hiện nay có nhiều cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước bán hàng online và họ thường xuyên post bài bán hàng vào giờ làm việc. Như vậy có đúng quy định hay không. việc họ bán hàng có ảnh hưởng đến công việc cơ quan hay không hay họ đang "xà xèo" giờ công để làm chuyện riêng. tôi xin nêu một số người bán hàng "chuyên nghiệp" để quý cơ quan nắm

Anh Thảo phóng viên Đài truyền hình tỉnh

Nguyễn thị Thùy dương của bảo hiểm xã hội tỉnh

Võ Thị Phương Dung của Sở tài nguyên

Phạm Thị Phương Dung của Sở Nội vụ

Lưu hương thảo của sở khoa học công nghệ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi thấy hiện nay có nhiều cán bộ công chức của các cơ quan nhà nước bán hàng online và họ thường xuyên post bài bán hàng vào giờ làm việc. Như vậy có đúng quy định hay không. việc họ bán hàng có ảnh hưởng đến công việc cơ quan hay không hay họ đang "xà xèo" giờ công để làm chuyện riêng. tôi xin nêu một số người bán hàng "chuyên nghiệp" để quý cơ quan nắm

Anh Thảo phóng viên Đài truyền hình tỉnh

Nguyễn thị Thùy dương của bảo hiểm xã hội tỉnh

Võ Thị Phương Dung của Sở tài nguyên

Phạm Thị Phương Dung của Sở Nội vụ

Lưu hương thảo của sở khoa học công nghệ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: