(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chế độ giảm trừ tiết cho giáo viên
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tây ninh
Ngày hỏi: 29/07/2019 - 14 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 30/07/2019 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hướng dẫn của Sở GD và ĐT thì giáo viên hướng dẫn KHKT cho HS được giảm trừ tiết nhưng phải do Hiệu trưởng qui định và theo TT28 nhưng hiện tại các hiệu trưởng điều không thực hiện mục này và không tham mưu với Sở; và trả lời cho GV chờ Sở hướng dẫn triển khai chung cho thống nhất.

Cuộc thi KHKT diễn ra nhiều năm công lao thầy cô giáo đóng góp không nhỏ nhưng chưa được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, và cấp quản lý.

Tôi đề nghị Sở có văn bản cụ thể hướng dẫn các trường thực hiện đồng nhất trong việc giải quyết chế độ theo đúng chức năng của mình trong việc giáo viên hường dẫn HS thi KHKT cấp Ngành, cấp Tỉnh, Toàn Quốc, cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu Niên NHi đồng. NHằm tạo niềm động lực cho giáo viên và tạo kết quả tốt cho Ngành cũng như Tỉnh nhà.

Trân trọng kính chào!


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 07 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Giáo dục Trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chế độ giảm trừ tiết cho giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hướng dẫn của Sở GD và ĐT thì giáo viên hướng dẫn KHKT cho HS được giảm trừ tiết nhưng phải do Hiệu trưởng qui định và theo TT28 nhưng hiện tại các hiệu trưởng điều không thực hiện mục này và không tham mưu với Sở; và trả lời cho GV chờ Sở hướng dẫn triển khai chung cho thống nhất.

Cuộc thi KHKT diễn ra nhiều năm công lao thầy cô giáo đóng góp không nhỏ nhưng chưa được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, và cấp quản lý.

Tôi đề nghị Sở có văn bản cụ thể hướng dẫn các trường thực hiện đồng nhất trong việc giải quyết chế độ theo đúng chức năng của mình trong việc giáo viên hường dẫn HS thi KHKT cấp Ngành, cấp Tỉnh, Toàn Quốc, cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu Niên NHi đồng. NHằm tạo niềm động lực cho giáo viên và tạo kết quả tốt cho Ngành cũng như Tỉnh nhà.

Trân trọng kính chào!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Theo công văn hướng dẫn của Sở GD và ĐT thì giáo viên hướng dẫn KHKT cho HS được giảm trừ tiết nhưng phải do Hiệu trưởng qui định và theo TT28 nhưng hiện tại các hiệu trưởng điều không thực hiện mục này và không tham mưu với Sở; và trả lời cho GV chờ Sở hướng dẫn triển khai chung cho thống nhất.

Cuộc thi KHKT diễn ra nhiều năm công lao thầy cô giáo đóng góp không nhỏ nhưng chưa được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, và cấp quản lý.

Tôi đề nghị Sở có văn bản cụ thể hướng dẫn các trường thực hiện đồng nhất trong việc giải quyết chế độ theo đúng chức năng của mình trong việc giáo viên hường dẫn HS thi KHKT cấp Ngành, cấp Tỉnh, Toàn Quốc, cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu Niên NHi đồng. NHằm tạo niềm động lực cho giáo viên và tạo kết quả tốt cho Ngành cũng như Tỉnh nhà.

Trân trọng kính chào!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: