(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: LẦN 2- PHẢN ÁNH LÒ GẠCH XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP
Người hỏi : Huỳnh Văn An     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 29/07/2019 - 09 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 30/07/2019 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

NGÀY 2-5-2019 TÔI CÓ ĐẶT CÂU HỎI MÀ KHÔNG THẤY CÁC VỊ KIỂM TRA, TRẢ LỜI

XIN PHÉP ĐƯỢC HỎI:

- CƠ QUAN NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, TRẢ LỜI HAY LÀ CÁC DOANH NGHIỆP NÀY KHÔNG VI PHẠM VÀ KHÔNG CẦN KIỂM TRA. NẾU KIỂM TRA XỬ LÝ THÌ ĐẾN KHI NÀO?????

- AI CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ PHẢN ÁNH TRÊN TRANG HỎI ĐÁP NÀY? VĂN BẢN NÀY CÓ ĐƯỢC TRUYỀN TẢI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHƯA?????

 

 

CÓ ẢNH GỬI LẠI CHO CÁC ANH CHỊ LÃNH ĐẠO XEM

 

 

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Xây dựng     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 05/08/2019 - 10 Giờ 25 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

1. Về nội dung câu hỏi ngày 02/5/2019, Ban Biên tập Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh đã chuyển cho Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu có trách nhiệm trả lời.

2. Về nội dung câu hỏi lần 2 ngày 29/7/2019, Ban Biên tập Cổng thông tin Hỏi đáp trực tuyến tỉnh Tây Ninh đã chuyển cho Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời.

3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu kiểm tra, xử lý theo quy định.

4. Đề nghị ông cung cấp địa chỉ liên hệ để Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra cho ông, qua số điện thoại 0276. 3818456 gặp ông Ngô Quang Lộc (Thanh tra Sở Xây dựng).

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Xây dựng, kính gửi ông Huỳnh Văn An được biết./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: LẦN 2- PHẢN ÁNH LÒ GẠCH XÂY DỰNG KHÔNG PHÉP
 Nội dung câu hỏi:

NGÀY 2-5-2019 TÔI CÓ ĐẶT CÂU HỎI MÀ KHÔNG THẤY CÁC VỊ KIỂM TRA, TRẢ LỜI

XIN PHÉP ĐƯỢC HỎI:

- CƠ QUAN NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, TRẢ LỜI HAY LÀ CÁC DOANH NGHIỆP NÀY KHÔNG VI PHẠM VÀ KHÔNG CẦN KIỂM TRA. NẾU KIỂM TRA XỬ LÝ THÌ ĐẾN KHI NÀO?????

- AI CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ PHẢN ÁNH TRÊN TRANG HỎI ĐÁP NÀY? VĂN BẢN NÀY CÓ ĐƯỢC TRUYỀN TẢI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHƯA?????

 

 

CÓ ẢNH GỬI LẠI CHO CÁC ANH CHỊ LÃNH ĐẠO XEM

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

NGÀY 2-5-2019 TÔI CÓ ĐẶT CÂU HỎI MÀ KHÔNG THẤY CÁC VỊ KIỂM TRA, TRẢ LỜI

XIN PHÉP ĐƯỢC HỎI:

- CƠ QUAN NÀO CÓ TRÁCH NHIỆM KIỂM TRA, TRẢ LỜI HAY LÀ CÁC DOANH NGHIỆP NÀY KHÔNG VI PHẠM VÀ KHÔNG CẦN KIỂM TRA. NẾU KIỂM TRA XỬ LÝ THÌ ĐẾN KHI NÀO?????

- AI CHỊU TRÁCH NHIỆM XỬ LÝ PHẢN ÁNH TRÊN TRANG HỎI ĐÁP NÀY? VĂN BẢN NÀY CÓ ĐƯỢC TRUYỀN TẢI ĐẾN CÁC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CHƯA?????

 

 

CÓ ẢNH GỬI LẠI CHO CÁC ANH CHỊ LÃNH ĐẠO XEM

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: