(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hoi sở nội vụ tình Tây Ninh về thủ tục hành chính
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Huyện Bến Cầu
Ngày hỏi: 29/07/2019 - 15 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 30/07/2019 - 07 Giờ 49 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào trang chủ một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thì hồ sơ đất đai của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu trễ rất nhiều so với các huyện khác. Đề nghị sở nội vụ cho kiểm tra những trường hợp trễ hẹn, làm ảnh hưởng đến người dân.

Đồng thời kiểm tra lại các hồ sơ không báo trên một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh để người dân được biết. 

Trên đây là phản ánh thực tế của người dân mong sở nội vụ làm rỏ


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 01/08/2019 - 16 Giờ 21 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Cảm ơn Anh/Chị đã gửi phản ánh về Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ ghi nhận nội dung phản ánh và sẽ xem xét xử lý theo quy định.

Trân trong./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hoi sở nội vụ tình Tây Ninh về thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào trang chủ một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thì hồ sơ đất đai của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu trễ rất nhiều so với các huyện khác. Đề nghị sở nội vụ cho kiểm tra những trường hợp trễ hẹn, làm ảnh hưởng đến người dân.

Đồng thời kiểm tra lại các hồ sơ không báo trên một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh để người dân được biết. 

Trên đây là phản ánh thực tế của người dân mong sở nội vụ làm rỏ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ vào trang chủ một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thì hồ sơ đất đai của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - chi nhánh Bến Cầu trễ rất nhiều so với các huyện khác. Đề nghị sở nội vụ cho kiểm tra những trường hợp trễ hẹn, làm ảnh hưởng đến người dân.

Đồng thời kiểm tra lại các hồ sơ không báo trên một cửa điện tử của ủy ban nhân dân tỉnh để người dân được biết. 

Trên đây là phản ánh thực tế của người dân mong sở nội vụ làm rỏ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: