(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: luân chuyển công tác
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: tp. tây ninh
Ngày hỏi: 20/06/2019 - 14 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 21/06/2019 - 15 Giờ 37 phút

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội vụ Tây Ninh

tôi công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp của 1 Sở X của Tỉnh Tây Ninh. tôi đang giữ chức vụ phó trưởng phòng. quyết định bổ nhiệm 1/1/2018. phụ cấp chức vụ 0.1, thời gian là 5 năm.

ngày 1/1/2019 đơn vị tôi sáp nhập với 1 đơn vị sự nghiệp khác cũng thuộc Sở X. phòng tôi công tác cũng sáp nhập vào phòng khác. Tôi không giữ chức vụ phó phòng nữa?

ngày 1/5/2019 tôi dược luân chuyển sang phòng khác cũng thuộc đơn vị này. với chưc vụ là chuyên viên, không còn giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

Hỏi:-  tôi có được nhận quyết định thôi giữ chức vụ phó phòng trước khi luân chuyển hay không?

       - Tôi có được nhận phụ cấp chức phụ phó phòng 0.1 tới khi hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm hay không?

trân trọng./.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 02/07/2019 - 08 Giờ 31 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn,

Phòng Tổ chức, công chức- viên chức trả lời nội dung câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, quy định “chính sách đối với những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức”, trường hợp của ông (bà) được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ Phó Trưởng phòng đến hết nhiệm kỳ theo quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: luân chuyển công tác
 Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội vụ Tây Ninh

tôi công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp của 1 Sở X của Tỉnh Tây Ninh. tôi đang giữ chức vụ phó trưởng phòng. quyết định bổ nhiệm 1/1/2018. phụ cấp chức vụ 0.1, thời gian là 5 năm.

ngày 1/1/2019 đơn vị tôi sáp nhập với 1 đơn vị sự nghiệp khác cũng thuộc Sở X. phòng tôi công tác cũng sáp nhập vào phòng khác. Tôi không giữ chức vụ phó phòng nữa?

ngày 1/5/2019 tôi dược luân chuyển sang phòng khác cũng thuộc đơn vị này. với chưc vụ là chuyên viên, không còn giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

Hỏi:-  tôi có được nhận quyết định thôi giữ chức vụ phó phòng trước khi luân chuyển hay không?

       - Tôi có được nhận phụ cấp chức phụ phó phòng 0.1 tới khi hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm hay không?

trân trọng./.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

kính gởi Sở Nội vụ Tây Ninh

tôi công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp của 1 Sở X của Tỉnh Tây Ninh. tôi đang giữ chức vụ phó trưởng phòng. quyết định bổ nhiệm 1/1/2018. phụ cấp chức vụ 0.1, thời gian là 5 năm.

ngày 1/1/2019 đơn vị tôi sáp nhập với 1 đơn vị sự nghiệp khác cũng thuộc Sở X. phòng tôi công tác cũng sáp nhập vào phòng khác. Tôi không giữ chức vụ phó phòng nữa?

ngày 1/5/2019 tôi dược luân chuyển sang phòng khác cũng thuộc đơn vị này. với chưc vụ là chuyên viên, không còn giữ chức vụ phó trưởng phòng nữa.

Hỏi:-  tôi có được nhận quyết định thôi giữ chức vụ phó phòng trước khi luân chuyển hay không?

       - Tôi có được nhận phụ cấp chức phụ phó phòng 0.1 tới khi hết thời gian bổ nhiệm là 5 năm hay không?

trân trọng./.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: