(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP CẦN PHÂN BIỆT RÕ CHẤT LƯỢNG CÂU TRẢ LỜI
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 19/06/2019 - 10 Giờ 16 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Về phản ánh của ông/bà, đơn vị luân chuyển câu hỏi giải đáp như sau: Về phản ánh của ông/bà đã được UBND huyện Hòa Thành trả lời, để xử lý các phản ánh của người dân, UBND Hòa Thành phải thực hiện theo quy định, phải có Văn bản gửi cho địa phương nơi phản ánh và báo cáo lại Huyện về phản ánh của người dân. Do theo quy định của Cổng hỏi đáp trực tuyến, thì đơn vị trả lời sau khi nhận câu hỏi có 7 ngày trả lời, do đó, trong thời gian xác minh và có Văn bản gửi xã phản hồi lại, thời gian có thể kéo

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP CẦN PHÂN BIỆT RÕ CHẤT LƯỢNG CÂU TRẢ LỜI
 Nội dung câu hỏi:
 HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 11 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút
BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CẦN PHÂN BIỆT RÕ NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ĐỊA PHƯƠNG. HUYỆN HÒA THÀNH TRẢ LỜI THEO KIỂU GHI NHẬN, THÌ ĐÂU THỂ GỌI LÀ TRẢ LỜI. CỬ TRI CẦN BIẾT LÀ NỘI DUNG XỬ LÝ, KẾT QUẢ NHƯ THẾ NÀO, CHỨ TRẢ LỜI THEO KIỂU CHUNG CHUNG (CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC, CHÚNG TÔI XIN GHI NHẬN, ...) THÌ CHƯA THỎA ĐÁNG.
 
Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm:Câu hỏi của ông/bà đã được UBND huyện Hòa Thành trả lời. Trân trọng.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:
 HUYỆN HÒA THÀNH CẦN TRẢ LỜI KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TRÊN CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN.
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: 
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 11 Giờ 11 phút     Ngày chuyển: 01/01/0001 - 00 Giờ 00 phút
BAN QUẢN TRỊ CỔNG HỎI ĐÁP TRỰC TUYẾN CẦN PHÂN BIỆT RÕ NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA ĐỊA PHƯƠNG. HUYỆN HÒA THÀNH TRẢ LỜI THEO KIỂU GHI NHẬN, THÌ ĐÂU THỂ GỌI LÀ TRẢ LỜI. CỬ TRI CẦN BIẾT LÀ NỘI DUNG XỬ LÝ, KẾT QUẢ NHƯ THẾ NÀO, CHỨ TRẢ LỜI THEO KIỂU CHUNG CHUNG (CHÚNG TÔI ĐÃ NHẬN ĐƯỢC, CHÚNG TÔI XIN GHI NHẬN, ...) THÌ CHƯA THỎA ĐÁNG.
 
Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm:Câu hỏi của ông/bà đã được UBND huyện Hòa Thành trả lời. Trân trọng.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: