(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục hành chính
Người hỏi : Người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Bến Cầu
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 14 Giờ 16 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 36 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện xem xét lại việc tiếp nhận và trả kết quả của những hồ sơ đính chính, gia hạn và tách thửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Thời gian trước tháng 6 năm 2019, những hồ sơ đính chính và gia hạn chỉ làm trong thời gian 1 ngày hoặc thậm chí chỉ 1 buổi. Nhưng hiện nay làm những thủ tục này phải mất thời gian hơn 14 ngày làm việc. Gây bức xúc cho người dân.

Hồ sơ tách thửa thì ra bản vẽ xong lại phải nộp lại để chỉnh lý trang 4 mất thêm 14 ngày làm việc.

Việc cải cách thủ tục hành chính đáng lẽ phải giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Còn ở Bến Cầu thì thời gian ngày càng dài hơn.

Người dân như tôi muốn vay tiền, nhưng do giấy CMND thay đổi hoặc đất hết hạn phải đợi hơn 14 ngày làm việc mới có thể vay. Trong khi lãi tiền nóng ở ngoài thì rất cao. Gây thiệt hại lớn cho người dân.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại và công khai bộ thủ tục hành chính để người dân được biết và nắm rõ. 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Bến Cầu     
Thời gian trả lời: 21/06/2019 - 16 Giờ 45 phút
Đánh giá câu trả lời:     3 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trước tiên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu xin tiếp thu những ý kiến phản ánh của ông (bà). Qua xem xét nội dung ý kiến, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu có ý kiến trả lời như sau:

- Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh quy định:

+ Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu: thời hạn giải quyết là 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

+ Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp: thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật).

+ Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận:

. Trường hợp xác nhận vào giấy chứng nhận đã cấp: 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất).

. Trường hợp cấp giấy chứng nhận: 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian công bố công khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã, thời gian trích đo bản đồ địa chính khu đất).

+ Thủ tục tách thửa đất hoặc hợp thửa đất: 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật). Thời gian này không bao gồm thời gian thực nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian đo đạc bản đồ địa chinh để tách thửa hay đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính.

+ Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

. 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp giấy chứng nhận bị ố, nhoè, rách, hư hỏng; đổi từ giấy chứng nhận mẫu cũ sang mẫu giấy chứng nhận mới; giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi tên vợ hoặc chồng nay có yêu cầu đổi giấy chứng nhận ghi tên cả vợ và chồng; dồn điền, đổi thửa.

. Trường hợp cấp đổi đồng loạt cho nhiều người sử dụng đất do đo vẽ lại bản đồ là không quá 50 ngày.

. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp đổi với thủ tục khác thì tổng thời gian thực hiện thủ tục lồng ghép là 14 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

- Thời gian trước tháng 6 năm 2019, những hồ sơ đính chính và xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân chỉ giải quyết trong thời gian 01 ngày hoặc 01 buổi là do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu tự rút ngắn thời gian để giải quyết nhanh hồ sơ cho người dân, nhằm giải quyết nhanh những trường hợp người dân bức xúc do vay vốn, chuyển quyền sử dụng đất,...

Nhưng hiện tại, do khối lượng hồ sơ 3 tháng cuối năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 tăng nhiều nên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu không xử lý kịp dẫn đến hồ sơ chuyển quyển sử dụng đất trễ hạn, đồng thời từ ngày 10/6/2019 đã chuyển tất cả thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu vào tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu, việc luân chuyển hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu đến cơ quan để xử lý cần phải có thời gian giao nhận.

Từ những lý do trên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu thực hiện đúng theo Bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh và Bộ thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh đã được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Bến Cầu.

Tuy nhiên, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đính chính, thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp trước thời gian quy định từ 03 đến 07 ngày làm việc. Hướng tới, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu sẽ rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và đính chính, thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đã cấp trong thời gian từ 01 đến 02 ngày làm việc để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trên đây là ý kiến của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh Bến Cầu về việc trả lời câu hỏi của người dân trong mục “Cổng hỏi đáp trực tuyến” của trang Thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện xem xét lại việc tiếp nhận và trả kết quả của những hồ sơ đính chính, gia hạn và tách thửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Thời gian trước tháng 6 năm 2019, những hồ sơ đính chính và gia hạn chỉ làm trong thời gian 1 ngày hoặc thậm chí chỉ 1 buổi. Nhưng hiện nay làm những thủ tục này phải mất thời gian hơn 14 ngày làm việc. Gây bức xúc cho người dân.

Hồ sơ tách thửa thì ra bản vẽ xong lại phải nộp lại để chỉnh lý trang 4 mất thêm 14 ngày làm việc.

Việc cải cách thủ tục hành chính đáng lẽ phải giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Còn ở Bến Cầu thì thời gian ngày càng dài hơn.

Người dân như tôi muốn vay tiền, nhưng do giấy CMND thay đổi hoặc đất hết hạn phải đợi hơn 14 ngày làm việc mới có thể vay. Trong khi lãi tiền nóng ở ngoài thì rất cao. Gây thiệt hại lớn cho người dân.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại và công khai bộ thủ tục hành chính để người dân được biết và nắm rõ. 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện xem xét lại việc tiếp nhận và trả kết quả của những hồ sơ đính chính, gia hạn và tách thửa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu.

Thời gian trước tháng 6 năm 2019, những hồ sơ đính chính và gia hạn chỉ làm trong thời gian 1 ngày hoặc thậm chí chỉ 1 buổi. Nhưng hiện nay làm những thủ tục này phải mất thời gian hơn 14 ngày làm việc. Gây bức xúc cho người dân.

Hồ sơ tách thửa thì ra bản vẽ xong lại phải nộp lại để chỉnh lý trang 4 mất thêm 14 ngày làm việc.

Việc cải cách thủ tục hành chính đáng lẽ phải giúp người dân rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Còn ở Bến Cầu thì thời gian ngày càng dài hơn.

Người dân như tôi muốn vay tiền, nhưng do giấy CMND thay đổi hoặc đất hết hạn phải đợi hơn 14 ngày làm việc mới có thể vay. Trong khi lãi tiền nóng ở ngoài thì rất cao. Gây thiệt hại lớn cho người dân.

Kính mong Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu xem xét lại và công khai bộ thủ tục hành chính để người dân được biết và nắm rõ. 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: