(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giấy tờ phải nộp tại Bộ phận 1 cửa Châu Thành
Người hỏi : Trần Văn Thật     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long An
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 14 Giờ 09 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người kinh doanh về bất động sản đất đai và chuyên làm thuê cho nộp hồ sơ hộ tịch cho người dân, mới đây tôi có đến các xã thuộc huyện Châu Thành để làm hồ sơ về hộ tịch, theo bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành về hộ tịch thì tôi thấy tại mục thành phần hồ sơ và giấy tờ phải nộp ví dụ như tôi đi đăng ký khai sinh thì ngoài giấy chứng sanh phải nộp thì không có yêu cầu người dân photo thêm Chứng minh nhân dân và hộ khẩu để cho công chức tư pháp lưu hồ sơ. tôi thắc mắc thì được chị công chức tư pháp xã thuộc huyện châu thành trả lời như sau: là phòng tư pháp bắt cấp xã phải lưu như thế. 

như vậy phòng tư pháp huyện có đặt ra thêm Thủ tục hành chính không. 

tôi đi qua xã khác cũng thuộc huyện châu thành cũng yêu cầu tôi phải photo CMND và Hộ khẩu, anh này lại có cách nói khác không photo thì cuối năm tôi bị trừ điểm thi đua àh. 

tôi lại đi làm hồ sơ hộ tịch khác tại một xã của huyện Gò dầu thì quá là ok anh công chức tư pháp cấp xã làm đúng như tình tự thủ tục hành chính mà tỉnh ban hành không yêu cầu người dân photo chỉ yêu cầu xuất trình và trã lại.

xin hỏi bộ tthc tư pháp cấp xã các huyện làm khác nhau hả, nếu yêu cầu người dân photo thì bộ TTHC phải thêm vô chứ còn nếu nói lấy khoản 3 điều 3 thông tư 15 thì  Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. là người tiếp nhận phải tự chụp chứ k phải yêu cầu như 1 số anh chị tư pháp các xã ở huyện châu thành là không đúng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tư pháp     
Thời gian trả lời: 26/06/2019 - 08 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Đối với câu hỏi của anh (chị) chúng tôi xin trả lời như sau:

Ngày 26/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc công bố công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành tư pháp Tây Ninh. Theo đó, đối với các thủ tục về đăng ký hộ tịch yêu cầu người đi đăng ký xuất trình các giấy tờ:

- Người yêu cầu đăng ký hộ tịch, cấp bản sao trích lục hộ tịch xuất trình bản chính một trong các giy tờ là hộ chiếu, chng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân.

- Trong giai đoạn chuyển tiếp, người yêu cầu đăng ký hộ tịch phải xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Ngoài ra, Bộ thủ tục hành chính cũng quy định:

- Trường hợp người yêu cầu nộp giấy tờ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu xuất trình bản chính; nếu người yêu cầu chỉ nộp bản chụp và xuất trình bản chính thì người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản chính và ký vào bản chụp xác nhận về việc đã đối chiếu nội dung giấy tờ đó, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao có chứng thực giấy tờ đó.

- Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong Tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

- Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.

Tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 15/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP nêu rõ: “Trường hợp pháp luật quy định xuất trình giấy tờ khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ xuất trình, đối chiếu với thông tin trong tờ khai và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu người đăng ký hộ tịch nộp thêm bản sao giấy tờ đó. Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ”.

Như vậy, với các quy định pháp luật nêu trên việc còn một số nơi (cơ quan hành chính) vẫn còn yêu cầu người dân photo lại các giấy tờ trong bộ TTHC chỉ yêu cầu xuất trình là chưa đúng. Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ.

Đối với trường hợp của anh (chị) Sở Tư pháp Tây Ninh đã có liên hệ trao đổi với Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Tại Công văn số 159/UBND ngày 25/02/2019 của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh về việc quán triệt thực hiện công tác chứng thực và công tác hộ tịch trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019 có một số nội dung liên quan đến thắc mắc của anh (chị):

“2. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch, chứng thực đúng quy trình, đúng thủ tục; nâng cao vai trò hướng dẫn cho nhân dân khi đến giao dịch và không được yêu cầu thêm những thành phần ngoài thủ tục. Riêng đối với hồ sơ hộ tịch thì công chức thực hiện cần tự chủ động phô-tô chứng minh và hộ khẩu của đương sự để lưu theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 vì Luật Hộ tịch được xây dựng để áp dụng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được hoàn thiện, nhưng hiện nay thì vẫn đang trong giai đoạn xây dựng nên nếu không chủ động lưu chứng minh, hộ khẩu của đương sự thì cơ quan chuyên môn không thể kiểm tra được tính đúng sai của hồ sơ do cơ sở thực hiện”.

Như vậy, việc công chức tư pháp hộ tịch trên địa bàn huyện Châu Thành yêu cầu anh (chị) tự phô-tô và nộp bản sao giấy CMND và sổ Hộ khẩu là không đúng theo quy định của pháp luật và tinh thần của Công văn 159/UBND ngày 25/02/2019 của UBND huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

 


Đính kèmFile đính kèm

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giấy tờ phải nộp tại Bộ phận 1 cửa Châu Thành
 Nội dung câu hỏi:

Tôi là người kinh doanh về bất động sản đất đai và chuyên làm thuê cho nộp hồ sơ hộ tịch cho người dân, mới đây tôi có đến các xã thuộc huyện Châu Thành để làm hồ sơ về hộ tịch, theo bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành về hộ tịch thì tôi thấy tại mục thành phần hồ sơ và giấy tờ phải nộp ví dụ như tôi đi đăng ký khai sinh thì ngoài giấy chứng sanh phải nộp thì không có yêu cầu người dân photo thêm Chứng minh nhân dân và hộ khẩu để cho công chức tư pháp lưu hồ sơ. tôi thắc mắc thì được chị công chức tư pháp xã thuộc huyện châu thành trả lời như sau: là phòng tư pháp bắt cấp xã phải lưu như thế. 

như vậy phòng tư pháp huyện có đặt ra thêm Thủ tục hành chính không. 

tôi đi qua xã khác cũng thuộc huyện châu thành cũng yêu cầu tôi phải photo CMND và Hộ khẩu, anh này lại có cách nói khác không photo thì cuối năm tôi bị trừ điểm thi đua àh. 

tôi lại đi làm hồ sơ hộ tịch khác tại một xã của huyện Gò dầu thì quá là ok anh công chức tư pháp cấp xã làm đúng như tình tự thủ tục hành chính mà tỉnh ban hành không yêu cầu người dân photo chỉ yêu cầu xuất trình và trã lại.

xin hỏi bộ tthc tư pháp cấp xã các huyện làm khác nhau hả, nếu yêu cầu người dân photo thì bộ TTHC phải thêm vô chứ còn nếu nói lấy khoản 3 điều 3 thông tư 15 thì  Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. là người tiếp nhận phải tự chụp chứ k phải yêu cầu như 1 số anh chị tư pháp các xã ở huyện châu thành là không đúng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi là người kinh doanh về bất động sản đất đai và chuyên làm thuê cho nộp hồ sơ hộ tịch cho người dân, mới đây tôi có đến các xã thuộc huyện Châu Thành để làm hồ sơ về hộ tịch, theo bộ thủ tục hành chính mà UBND tỉnh ban hành về hộ tịch thì tôi thấy tại mục thành phần hồ sơ và giấy tờ phải nộp ví dụ như tôi đi đăng ký khai sinh thì ngoài giấy chứng sanh phải nộp thì không có yêu cầu người dân photo thêm Chứng minh nhân dân và hộ khẩu để cho công chức tư pháp lưu hồ sơ. tôi thắc mắc thì được chị công chức tư pháp xã thuộc huyện châu thành trả lời như sau: là phòng tư pháp bắt cấp xã phải lưu như thế. 

như vậy phòng tư pháp huyện có đặt ra thêm Thủ tục hành chính không. 

tôi đi qua xã khác cũng thuộc huyện châu thành cũng yêu cầu tôi phải photo CMND và Hộ khẩu, anh này lại có cách nói khác không photo thì cuối năm tôi bị trừ điểm thi đua àh. 

tôi lại đi làm hồ sơ hộ tịch khác tại một xã của huyện Gò dầu thì quá là ok anh công chức tư pháp cấp xã làm đúng như tình tự thủ tục hành chính mà tỉnh ban hành không yêu cầu người dân photo chỉ yêu cầu xuất trình và trã lại.

xin hỏi bộ tthc tư pháp cấp xã các huyện làm khác nhau hả, nếu yêu cầu người dân photo thì bộ TTHC phải thêm vô chứ còn nếu nói lấy khoản 3 điều 3 thông tư 15 thì  Người tiếp nhận có thể chụp 01 bản giấy tờ xuất trình hoặc ghi lại thông tin của giấy tờ xuất trình để lưu hồ sơ. là người tiếp nhận phải tự chụp chứ k phải yêu cầu như 1 số anh chị tư pháp các xã ở huyện châu thành là không đúng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: