(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Mở văn phòng bất động sản
Người hỏi : Nguyễn Thành Long     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 12 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 16 Giờ 33 phút

Nội dung câu hỏi:

Em chào AC

Hiện tại em đang muốn mở văn phòng bất động và thiết kế trang web bất động sản thì có cần phải học chứng chỉ hay thông báo bộ công thương gì không ạ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 18/06/2019 - 14 Giờ 46 phút
Đánh giá câu trả lời:     24 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:
Sở Công Thương trả lời ông như sau:
Nếu website bất động sản có chức năng hoạt động thương mại điện tử thì ông thực hiện hiện các yêu cầu như sau:
Theo Điều 27 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về trách nhiệm của thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử bán hàng, cụ thể:
- Thông báo với Bộ Công Thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1 Chương IV Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
- Thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin trên website theo các quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin.
- Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP.
- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng đặt hàng trực tuyến.
- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương V Nghị định số 52/2013/NĐ-CP nếu website có chức năng thanh toán trực tuyến.
- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thương mại điện tử.
 - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
Trân trọng./.

Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Mở văn phòng bất động sản
 Nội dung câu hỏi:

Em chào AC

Hiện tại em đang muốn mở văn phòng bất động và thiết kế trang web bất động sản thì có cần phải học chứng chỉ hay thông báo bộ công thương gì không ạ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Em chào AC

Hiện tại em đang muốn mở văn phòng bất động và thiết kế trang web bất động sản thì có cần phải học chứng chỉ hay thông báo bộ công thương gì không ạ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: