(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Rác gây ô nhiễm môi trường tại xã Long Thành Bắc
Người hỏi : người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Long Thành Bắc, Hòa Thành
Ngày hỏi: 17/06/2019 - 09 Giờ 52 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 09 Giờ 55 phút

Nội dung câu hỏi:

Báo Tây Ninh, số ra ngày 17/6/2019 (trang 5) có bài viết: Rác gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành.

Theo đó, tại đường số 80, Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, tình trạng đổ rác gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành cần chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc tăng cường kiểm tra, xử lý.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 24/06/2019 - 09 Giờ 16 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh của người dân về nội dung này; đây là vấn đề xã hội đang quan tâm để chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp. Việc này, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Rác gây ô nhiễm môi trường tại xã Long Thành Bắc
 Nội dung câu hỏi:

Báo Tây Ninh, số ra ngày 17/6/2019 (trang 5) có bài viết: Rác gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành.

Theo đó, tại đường số 80, Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, tình trạng đổ rác gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành cần chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc tăng cường kiểm tra, xử lý.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Báo Tây Ninh, số ra ngày 17/6/2019 (trang 5) có bài viết: Rác gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông tại xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành.

Theo đó, tại đường số 80, Nguyễn Chí Thanh, ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, tình trạng đổ rác gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND huyện Hòa Thành cần chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc tăng cường kiểm tra, xử lý.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: