(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: mong PGD và ban giám hiệu nhà trường chấn chỉnh lại đạo đức của giáo viên
Người hỏi : cá nhân phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 16/06/2019 - 14 Giờ 28 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: mong PGD và ban giám hiệu nhà trường chấn chỉnh lại đạo đức của giáo viên
 Nội dung câu hỏi:

Thư góp ý

Tôi đại diện cho những phụ huynh của trường Mầm non Rạng Đông hòa thành có một số nội dung cần phòng giáo dục cũng như BGH nhà trường góp ý chấn chỉnh về đạo đức của cô Lê Hoàng Liên Thảo

Con chúng tôi học tại trường rất lâu các cô trong trường luôn quan tâm tất cả các cháu nhưng đến năm lớp lá tức năm học 2018-2019 con chúng tôi học cô Thảo và trong quà trình học chúng tôi thường xuyên nhận điện thoại của cô mược tiền. Nhiều lần chúng tôi từ chối thì vào trường có không nói chuyện vui vẻ với chúng tôi. Sau đó cô vẫn liên hệ lại và than vản với chúng tôi là ba cô bệnh kẹt tiền nên không biết nhờ ai. Chúng tôi một phần cũng muốn vui vẻ đôi bên và không muốn con mình bị trù dập đã không tham mưu với BGH nhà trường nhẹ dạ cả tin vì một phần cô là giáo viên của con chúng tôi nên cúng tôi đã giúp đỡ mà không ngần ngại. Nhưng bản thân cô không có trách nhiệm và không có lòng tự trọng. Sau khi mượn xong đến ngày hẹn trả cô gặp chúng tôi thường xuyên tránh mặt, điện thoại không bắt máy. Có một vài phụ huynh làm dữ thì cô mới gửi trả. Hiện nay con chúng tôi đã ra trường cô Thảo không nói một lời và tiền chúng tôi cô cũng không trả. Chúng tôi cho cô mượn không tính lời chỉ vì muốn giúp cô trong khó khăn nhưng đây là một giáo viên không có lòng tự trọng và không có đạo đức, một người không thật.

Đến thời điểm này khi chúng tôi điện thoại rất nhiều lần mới liên hệ được với cô thì cô lại bảo ba cô nằm viện chúng tôi đã hỏi thăm và biết chắc rằng ba cô không bệnh cô chỉ đang lừa gạt để không hoàn trả số tiền chúng tôi giúp đỡ cô. Cô không những tìm kiếm sự giúp đở của phụ huynh ở lớp mà có những phụ huynh trước đây cô từng giảng dạy con họ.

Hiện nay chúng tôi nghe nói cô đang xin chuyển công tác không biết thật hư ra sao nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói lên đây mong rằng các cấp lảnh đạo nên làm việc tư tưởng giáo viên tránh lập lại trường hợp cô đã làm mất đi sự tin tưởng của phụ huynh dành cho cô cũng như một cá nhân như cô làm ảnh hưởng đến tập thể nhà trường khi cô sang đơn vị khác có thể cô cũng dùng những chiêu trò như thế  làm ảnh hưởng đến nơi làm việc mới làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục.

trân trọng kính chào

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Thư góp ý

Tôi đại diện cho những phụ huynh của trường Mầm non Rạng Đông hòa thành có một số nội dung cần phòng giáo dục cũng như BGH nhà trường góp ý chấn chỉnh về đạo đức của cô Lê Hoàng Liên Thảo

Con chúng tôi học tại trường rất lâu các cô trong trường luôn quan tâm tất cả các cháu nhưng đến năm lớp lá tức năm học 2018-2019 con chúng tôi học cô Thảo và trong quà trình học chúng tôi thường xuyên nhận điện thoại của cô mược tiền. Nhiều lần chúng tôi từ chối thì vào trường có không nói chuyện vui vẻ với chúng tôi. Sau đó cô vẫn liên hệ lại và than vản với chúng tôi là ba cô bệnh kẹt tiền nên không biết nhờ ai. Chúng tôi một phần cũng muốn vui vẻ đôi bên và không muốn con mình bị trù dập đã không tham mưu với BGH nhà trường nhẹ dạ cả tin vì một phần cô là giáo viên của con chúng tôi nên cúng tôi đã giúp đỡ mà không ngần ngại. Nhưng bản thân cô không có trách nhiệm và không có lòng tự trọng. Sau khi mượn xong đến ngày hẹn trả cô gặp chúng tôi thường xuyên tránh mặt, điện thoại không bắt máy. Có một vài phụ huynh làm dữ thì cô mới gửi trả. Hiện nay con chúng tôi đã ra trường cô Thảo không nói một lời và tiền chúng tôi cô cũng không trả. Chúng tôi cho cô mượn không tính lời chỉ vì muốn giúp cô trong khó khăn nhưng đây là một giáo viên không có lòng tự trọng và không có đạo đức, một người không thật.

Đến thời điểm này khi chúng tôi điện thoại rất nhiều lần mới liên hệ được với cô thì cô lại bảo ba cô nằm viện chúng tôi đã hỏi thăm và biết chắc rằng ba cô không bệnh cô chỉ đang lừa gạt để không hoàn trả số tiền chúng tôi giúp đỡ cô. Cô không những tìm kiếm sự giúp đở của phụ huynh ở lớp mà có những phụ huynh trước đây cô từng giảng dạy con họ.

Hiện nay chúng tôi nghe nói cô đang xin chuyển công tác không biết thật hư ra sao nhưng hôm nay chúng tôi muốn nói lên đây mong rằng các cấp lảnh đạo nên làm việc tư tưởng giáo viên tránh lập lại trường hợp cô đã làm mất đi sự tin tưởng của phụ huynh dành cho cô cũng như một cá nhân như cô làm ảnh hưởng đến tập thể nhà trường khi cô sang đơn vị khác có thể cô cũng dùng những chiêu trò như thế  làm ảnh hưởng đến nơi làm việc mới làm ảnh hưởng đến ngành giáo dục.

trân trọng kính chào

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: