(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: chấn chỉnh lại cách làm việc của phó phòng và chuyên viên của phòng giáo dục hòa thành
Người hỏi : cá nhân phụ huynh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 15/06/2019 - 17 Giờ 58 phút     Ngày chuyển: 17/06/2019 - 08 Giờ 35 phút

Nội dung câu hỏi:

Trong thời vừa qua tôi tình cờ  thấy Bà Huỳnh Thị Thanh Phương Phó PGD&ĐT hòa thành thường xuyên đi làm không đúng thời gian quy định, một số lần tôi thấy bà cùng một số Hiệu trưởng của các trường tụ tập ăn uống trong giồ làm việc. Ngoài ra cô thường hay ăn sáng cùng với cô hiệu phó trường Thị trấn Như vậy thì trong cộng việc có thể xảy ra tình trạng dị nể cá nhân hay không. Rất mong lãnh đạo PGD rút kinh nghiệm cho đồng chí Phương.

Ngoài ra tôi cũng xin đóng góp ý kiến về trang phục của chuyên viên phòng mầm non: Các thầy cô làm trong giáo dục mà đặc biệt là các cấp lảnh đạo đứng đầu cần gương mẫu trong việc mặc trang phục công sở. Tôi nhận thấy Cô nhi mặc những trang phục không phù hợp nơi công sở như quần ôm sát, áo không kín cổ... thì thử hỏi trang phục như vậy có phù hợp cho ngành giáo dục chúng ta không. Học sinh bây giờ có cách ăn mặc rất khó coi cũng một phần do gia đình và một phần do giáo viên làm tấm gương phản chiếu cho trẻ noi theo.

Tôi có ý kiến như vậy cũng mong PGD đóng góp để ngành giáo dục huyện nhà ngày một tốt hơn.

Trân trọng.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 24/06/2019 - 09 Giờ 17 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận vấn đề này, giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, có giải pháp chấn chỉnh theo quy chế làm việc.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: chấn chỉnh lại cách làm việc của phó phòng và chuyên viên của phòng giáo dục hòa thành
 Nội dung câu hỏi:

Trong thời vừa qua tôi tình cờ  thấy Bà Huỳnh Thị Thanh Phương Phó PGD&ĐT hòa thành thường xuyên đi làm không đúng thời gian quy định, một số lần tôi thấy bà cùng một số Hiệu trưởng của các trường tụ tập ăn uống trong giồ làm việc. Ngoài ra cô thường hay ăn sáng cùng với cô hiệu phó trường Thị trấn Như vậy thì trong cộng việc có thể xảy ra tình trạng dị nể cá nhân hay không. Rất mong lãnh đạo PGD rút kinh nghiệm cho đồng chí Phương.

Ngoài ra tôi cũng xin đóng góp ý kiến về trang phục của chuyên viên phòng mầm non: Các thầy cô làm trong giáo dục mà đặc biệt là các cấp lảnh đạo đứng đầu cần gương mẫu trong việc mặc trang phục công sở. Tôi nhận thấy Cô nhi mặc những trang phục không phù hợp nơi công sở như quần ôm sát, áo không kín cổ... thì thử hỏi trang phục như vậy có phù hợp cho ngành giáo dục chúng ta không. Học sinh bây giờ có cách ăn mặc rất khó coi cũng một phần do gia đình và một phần do giáo viên làm tấm gương phản chiếu cho trẻ noi theo.

Tôi có ý kiến như vậy cũng mong PGD đóng góp để ngành giáo dục huyện nhà ngày một tốt hơn.

Trân trọng.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Trong thời vừa qua tôi tình cờ  thấy Bà Huỳnh Thị Thanh Phương Phó PGD&ĐT hòa thành thường xuyên đi làm không đúng thời gian quy định, một số lần tôi thấy bà cùng một số Hiệu trưởng của các trường tụ tập ăn uống trong giồ làm việc. Ngoài ra cô thường hay ăn sáng cùng với cô hiệu phó trường Thị trấn Như vậy thì trong cộng việc có thể xảy ra tình trạng dị nể cá nhân hay không. Rất mong lãnh đạo PGD rút kinh nghiệm cho đồng chí Phương.

Ngoài ra tôi cũng xin đóng góp ý kiến về trang phục của chuyên viên phòng mầm non: Các thầy cô làm trong giáo dục mà đặc biệt là các cấp lảnh đạo đứng đầu cần gương mẫu trong việc mặc trang phục công sở. Tôi nhận thấy Cô nhi mặc những trang phục không phù hợp nơi công sở như quần ôm sát, áo không kín cổ... thì thử hỏi trang phục như vậy có phù hợp cho ngành giáo dục chúng ta không. Học sinh bây giờ có cách ăn mặc rất khó coi cũng một phần do gia đình và một phần do giáo viên làm tấm gương phản chiếu cho trẻ noi theo.

Tôi có ý kiến như vậy cũng mong PGD đóng góp để ngành giáo dục huyện nhà ngày một tốt hơn.

Trân trọng.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: