(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thủ tục hành chính
Người hỏi : Nguyễn Hùng Long     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 14/06/2019 - 11 Giờ 01 phút     Ngày chuyển: 14/06/2019 - 14 Giờ 02 phút

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tư pháp, Sở tài nguyên và môi trường kiểm soát lại việc thực hiện thủ tục hành chính của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tân Châu. Cụ thể trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện. Căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh đất ( trong đó phải có ký giáp ranh, tứ cận) trong khi bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

Trong bộ thủ tục hành chính có yêu cầu thành phần hồ sơ này hay không? Không có thì căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp. Đề nghị trả lời rõ


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 20/06/2019 - 10 Giờ 41 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Qua xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của công dân và căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 qui định: Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Căn cứ vào Điều 11Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 qui định: Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

“1.1. Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố... để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ và lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới thửa đất; đồng thời, yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực).”

Hiện nay Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh - Chi nhánh Tân Châu thực hiện việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hệ thống bản đồ địa chính chính quy, đây là một trong những loại thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đúng diện tích, giảm diện tích, đúng vị trí khi thực hiện trích lục sơ đồ đất, kèm theo đơn cấp đổi và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

Tuy nhiên có một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị trùng, lộn thửa, cấp sai vị trí, tăng diện tích, có thay đổi về ranh giới thửa đất, đăng ký hồ sơ địa chính sai tên chủ sử dụng và những trường hợp hồ sơ có tính chất phức tạp (liên quan đến đất bán ngập, đất lâm nghiệp, đất biên giới), để xử lý được cần có thời gian kiểm tra, xác minh hiện trạng sử dụng đất, lập biên bản ký tứ cận để xác minh thửa đất đúng vị trí, đúng chủ sử dụng đất để thực hiện cấp đổi chính xác.

Mặt khác việc xác định ranh giới thửa đất thay đổi hay không thay đổi mà tăng diện tích, không có tranh chấp có xác nhận của UBND cấp xã còn là căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Do đó công tác xác định ranh giới thửa đất rất quan trọng vừa đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất vừa giúp cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai được chặt chẽ tránh được việc tranh chấp đất đai sau này.

Thay mặt Ban Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trân trọng cảm ơn sự phản ánh kịp thời của công dân. Nếu phát hiện có cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cố tình gây khó khăn phiền hà, đòi hỏi thêm giấy tờ không đúng qui định pháp luật, không đảm bảo sự công bằng dẫn đến kéo dài làm trễ hẹn hồ sơ đề nghị các tổ chức, cá nhân báo ngay cho Ban Giám đốc đơn vị biết để giải quyết, củng cố kịp thời không để tình trạng đó tiếp tục xảy ra trong thời gian tới.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thủ tục hành chính
 Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tư pháp, Sở tài nguyên và môi trường kiểm soát lại việc thực hiện thủ tục hành chính của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tân Châu. Cụ thể trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện. Căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh đất ( trong đó phải có ký giáp ranh, tứ cận) trong khi bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

Trong bộ thủ tục hành chính có yêu cầu thành phần hồ sơ này hay không? Không có thì căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp. Đề nghị trả lời rõ

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Đề nghị Sở Tư pháp, Sở tài nguyên và môi trường kiểm soát lại việc thực hiện thủ tục hành chính của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Tân Châu. Cụ thể trong việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân trên địa bàn huyện. Căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp biên bản xác minh đất ( trong đó phải có ký giáp ranh, tứ cận) trong khi bản đồ địa chính đã được phê duyệt.

Trong bộ thủ tục hành chính có yêu cầu thành phần hồ sơ này hay không? Không có thì căn cứ vào đâu mà yêu cầu người dân phải nộp. Đề nghị trả lời rõ

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: