(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: lắp đặt hệ thống bin mặt trời sản xuất điện
Người hỏi : Mai     Số điện thoại:      Email: thuypunngu@gmail.com     Địa chỉ:
Ngày hỏi: 13/06/2019 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 13/06/2019 - 13 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi hiện tại ở Tây Ninh có chính sách gì cho doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống bin mặt trời sản xuất điện. giá điên mua lại từ doanh nghiệp sản xuất năng lượng mặt.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Công Thương     
Thời gian trả lời: 19/06/2019 - 16 Giờ 59 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Công Thương trả lời như sau:

1. Hiện tại ở Tây Ninh thực hiện theo các quy định hiện hành về cơ chế khuyến khích điện mặt trời, cụ thể tại các văn bản:

- Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

- Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 1 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-Ttg ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam;

- Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;

- Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương sửa đổi. bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

2. Đối với giá điện mua lại từ doanh nghiệp sản xuất điện từ năng lượng mặt trời:

Hiện nay, ngành điện mua lại lượng điện phát ra từ hệ thống điện năng lượng mặt trời là 9,35 cent (tương đương 2.134 đồng - tỷ giá đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào 31/12/2018) và được điều chỉnh hàng năm theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam so với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày công bố tỷ giá cuối cùng của năm trước.

Trường hợp có nhu cầu tư vấn, lắp đặt các tổ chức cá nhân có thể liên hệ điện lực địa phương để được tư vấn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: lắp đặt hệ thống bin mặt trời sản xuất điện
 Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi hiện tại ở Tây Ninh có chính sách gì cho doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống bin mặt trời sản xuất điện. giá điên mua lại từ doanh nghiệp sản xuất năng lượng mặt.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Xin quý cơ quan cho tôi hỏi hiện tại ở Tây Ninh có chính sách gì cho doanh nghiệp đầu tư lắp đặt hệ thống bin mặt trời sản xuất điện. giá điên mua lại từ doanh nghiệp sản xuất năng lượng mặt.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: