(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Hội Nông dân xã Đồng Khởi
Người hỏi : Nông dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: ấp Cầy Xiêng, Đồng Khởi, Châu Thành
Ngày hỏi: 12/06/2019 - 09 Giờ 32 phút     Ngày chuyển:

Câu hỏi vi phạm:
Lý do vi phạm: Đề nghị ông/bà thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo hiện hành. Trân trọng./.

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Hội Nông dân xã Đồng Khởi
 Nội dung câu hỏi:

Hội Nông dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành lâu nay tồn tại một tình trạng gây bức xúc trong hội viên nông dân:

1. Tiền hoạt động Hội, hoa hồng ủy thác vay vốn..hiện nay đang do Chủ tịch Hội nắm giữ ( điều này không khách quan, vì chủ tịch Hội vừa là người ký duyệt chi tiền, vừa là người sài tiền)

2. Mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi, khiến cho Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã phải bị điều chuyển sang Trạm truyền thanh xã. 

3. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi quản lý kém, để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, bản thân Chủ tịch Hội bị đánh giá cuối năm chỉ hoàn thành nhiệm vụ

4. Trong thời gian chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi nghỉ thai sản, rồi đi học chính trị, một mình phó chủ tịch Hội nông dân xã làm hết, vậy mà tiền bạc, hoa hồng các thứ, vẫn phải chia đôi.

5. Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Khởi là em ruột của Phó chủ tịch UBND xã Đồng Khởi, nên sẽ có sự ưu ái trong công tác, cần xem lại quy trình bổ nhiệm cán bộ tại địa phương.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Hội Nông dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành lâu nay tồn tại một tình trạng gây bức xúc trong hội viên nông dân:

1. Tiền hoạt động Hội, hoa hồng ủy thác vay vốn..hiện nay đang do Chủ tịch Hội nắm giữ ( điều này không khách quan, vì chủ tịch Hội vừa là người ký duyệt chi tiền, vừa là người sài tiền)

2. Mâu thuẫn giữa Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi và Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi, khiến cho Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã phải bị điều chuyển sang Trạm truyền thanh xã. 

3. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi quản lý kém, để xảy ra mâu thuẫn nội bộ, bản thân Chủ tịch Hội bị đánh giá cuối năm chỉ hoàn thành nhiệm vụ

4. Trong thời gian chủ tịch Hội Nông dân xã Đồng Khởi nghỉ thai sản, rồi đi học chính trị, một mình phó chủ tịch Hội nông dân xã làm hết, vậy mà tiền bạc, hoa hồng các thứ, vẫn phải chia đôi.

5. Chủ tịch Hội nông dân xã Đồng Khởi là em ruột của Phó chủ tịch UBND xã Đồng Khởi, nên sẽ có sự ưu ái trong công tác, cần xem lại quy trình bổ nhiệm cán bộ tại địa phương.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: