(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: UBND HUYỆN HÒA THÀNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYÊT GẤP
Người hỏi : cử tri     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 10/06/2019 - 13 Giờ 26 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 13 Giờ 46 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

 
Hiện nay, trên địa bàn xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành), đang tồn tại một số tình trạng gây bức xúc trong nhân dân
1. Rác thải chưa được vận chuyển kịp thời, bốc mùi hôi thối
2. Sản xuất, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường
3. Dây điện nhùng nhằng, nguy hiểm
4. Đường xá xuống cấp, hư hỏng
 
(có file ảnh đính kèm)
 
Đề nghị UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc  khắc phục tình trạng trên

Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 10 Giờ 28 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh này, đã chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: UBND HUYỆN HÒA THÀNH CHỈ ĐẠO GIẢI QUYÊT GẤP
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

 
Hiện nay, trên địa bàn xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành), đang tồn tại một số tình trạng gây bức xúc trong nhân dân
1. Rác thải chưa được vận chuyển kịp thời, bốc mùi hôi thối
2. Sản xuất, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường
3. Dây điện nhùng nhằng, nguy hiểm
4. Đường xá xuống cấp, hư hỏng
 
(có file ảnh đính kèm)
 
Đề nghị UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc  khắc phục tình trạng trên
 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: UBND huyện Hòa Thành

 
Hiện nay, trên địa bàn xã Long Thành Bắc (huyện Hòa Thành), đang tồn tại một số tình trạng gây bức xúc trong nhân dân
1. Rác thải chưa được vận chuyển kịp thời, bốc mùi hôi thối
2. Sản xuất, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường
3. Dây điện nhùng nhằng, nguy hiểm
4. Đường xá xuống cấp, hư hỏng
 
(có file ảnh đính kèm)
 
Đề nghị UBND huyện Hòa Thành chỉ đạo UBND xã Long Thành Bắc  khắc phục tình trạng trên
Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: