(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: giáo dục- nâng lương trước thời hạn
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại: 0     Email: 0     Địa chỉ: 0
Ngày hỏi: 10/06/2019 - 12 Giờ 08 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 13 Giờ 45 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi ;CTTĐT

Tháng 9/2020 mốc nâng lương thuường xuyên.

Năm học 2018-2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì. các năm học:2016-2017,2015-2016,2014-2015 đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Vậy Tôi có đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn  3 tháng (vì năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì) cho đợt xét cuối năm 2019 đầu năm 2020  không?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Giáo dục và Đào tạo     
Thời gian trả lời: 13/06/2019 - 10 Giờ 42 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời bạn:

Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

Để có thể nắm rõ hơn, mời bạn nghiên cứu tại Điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-BNV./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: giáo dục- nâng lương trước thời hạn
 Nội dung câu hỏi:

Kính gởi ;CTTĐT

Tháng 9/2020 mốc nâng lương thuường xuyên.

Năm học 2018-2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì. các năm học:2016-2017,2015-2016,2014-2015 đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Vậy Tôi có đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn  3 tháng (vì năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì) cho đợt xét cuối năm 2019 đầu năm 2020  không?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gởi ;CTTĐT

Tháng 9/2020 mốc nâng lương thuường xuyên.

Năm học 2018-2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì. các năm học:2016-2017,2015-2016,2014-2015 đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Vậy Tôi có đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn  3 tháng (vì năm học 2017-2018 không đạt danh hiệu gì) cho đợt xét cuối năm 2019 đầu năm 2020  không?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: