(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: hành lang bảo vệ công trình thủy lợi ( đất tranh chấp )
Người hỏi : trần văn tài     Số điện thoại:      Email: trantai.online@yahoo.com     Địa chỉ: lộc ninh dương minh châu tây ninh
Ngày hỏi: 09/06/2019 - 13 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 52 phút

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với cầu, suối hùng Lộc Tân Lộc Ninh Dương Minh Châu Tây Ninh tại thời điểm năm 1992 đến năm 2002 là bao nhiêu mét căn cứ theo số,ngày tháng năm, quyết định công văn nào để làm căn cứ  xin các quyết định công văn có liên quan đến phần đất tranh chấp giáp suối hùng để xác định hành lang bảo vệ tăng giảm theo các thời kì, vì chúng tôi là người dân không phải là đối tượng được nhận các công văn,quyết định về hành lang bảo vê công tình thủy lợi, giới hạn hành lang bảo vệ cầu cống qui định đối vớ cầu, suối hùng hiện tôi đang tranh chấp đất tại vị trí nêu trên ,để làm căn cứ cho việc tôi chấp hành nên bị lấn chiếm đất  năm 2002 cho đến 2015(việc không sử dụng dẫn đến bị lấn chiếm là bị dông không thể không chấp hành)dang xét xử lại lần 02 sau khi hủy án.kính nhờ cổng thông tin hỏi đáp trả lời cho tôi vì dang trong giai đoạn xét sử lần 2 ,do không xác định hành lang bảo vệ nên cơ quan giải quyết tranh chấp buộc bi đơn trả tiên cho tôi khi tôi đòi đất vì cho rằng không xác định vị trí đất trong toàn bộ thủa đất tôi đã kê khai, và xác định bên lấn chiếm trồng cây có giá trị(cây tràm trong phạm vi lưu không cũng dược xem là căn cứ không trả đất)xây nhà và công trình phụ trên dường công cộng cũng là một trong những căn cứ không trả đất.

tôi chân thành cảm ơn


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Dương Minh Châu     
Thời gian trả lời: 05/11/2019 - 09 Giờ 27 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Các văn bản liên quan đến phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: Quyết định so61/QĐ-UBND ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định phạm vi lưu không bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 07/11/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kênh tiêu suối Ông HÙng là kênh chìm, đoạn từ K0 đ61n K1 + 840, kênh có lưu lượng thiết kế là 5,32m3/s, căn cứ vào các văn bản của UBND tỉnh quy định hành lang an toàn bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, quy định đối với ke6nhchi2m có lưu lượng nhỏ hơn 10m3/s, phạm vi vùng phụ cận là 05m tính từ mép trong bờ kênh trở ra phía ngoài kênh. 

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: hành lang bảo vệ công trình thủy lợi ( đất tranh chấp )
 Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với cầu, suối hùng Lộc Tân Lộc Ninh Dương Minh Châu Tây Ninh tại thời điểm năm 1992 đến năm 2002 là bao nhiêu mét căn cứ theo số,ngày tháng năm, quyết định công văn nào để làm căn cứ  xin các quyết định công văn có liên quan đến phần đất tranh chấp giáp suối hùng để xác định hành lang bảo vệ tăng giảm theo các thời kì, vì chúng tôi là người dân không phải là đối tượng được nhận các công văn,quyết định về hành lang bảo vê công tình thủy lợi, giới hạn hành lang bảo vệ cầu cống qui định đối vớ cầu, suối hùng hiện tôi đang tranh chấp đất tại vị trí nêu trên ,để làm căn cứ cho việc tôi chấp hành nên bị lấn chiếm đất  năm 2002 cho đến 2015(việc không sử dụng dẫn đến bị lấn chiếm là bị dông không thể không chấp hành)dang xét xử lại lần 02 sau khi hủy án.kính nhờ cổng thông tin hỏi đáp trả lời cho tôi vì dang trong giai đoạn xét sử lần 2 ,do không xác định hành lang bảo vệ nên cơ quan giải quyết tranh chấp buộc bi đơn trả tiên cho tôi khi tôi đòi đất vì cho rằng không xác định vị trí đất trong toàn bộ thủa đất tôi đã kê khai, và xác định bên lấn chiếm trồng cây có giá trị(cây tràm trong phạm vi lưu không cũng dược xem là căn cứ không trả đất)xây nhà và công trình phụ trên dường công cộng cũng là một trong những căn cứ không trả đất.

tôi chân thành cảm ơn

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

cho tôi hỏi phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với cầu, suối hùng Lộc Tân Lộc Ninh Dương Minh Châu Tây Ninh tại thời điểm năm 1992 đến năm 2002 là bao nhiêu mét căn cứ theo số,ngày tháng năm, quyết định công văn nào để làm căn cứ  xin các quyết định công văn có liên quan đến phần đất tranh chấp giáp suối hùng để xác định hành lang bảo vệ tăng giảm theo các thời kì, vì chúng tôi là người dân không phải là đối tượng được nhận các công văn,quyết định về hành lang bảo vê công tình thủy lợi, giới hạn hành lang bảo vệ cầu cống qui định đối vớ cầu, suối hùng hiện tôi đang tranh chấp đất tại vị trí nêu trên ,để làm căn cứ cho việc tôi chấp hành nên bị lấn chiếm đất  năm 2002 cho đến 2015(việc không sử dụng dẫn đến bị lấn chiếm là bị dông không thể không chấp hành)dang xét xử lại lần 02 sau khi hủy án.kính nhờ cổng thông tin hỏi đáp trả lời cho tôi vì dang trong giai đoạn xét sử lần 2 ,do không xác định hành lang bảo vệ nên cơ quan giải quyết tranh chấp buộc bi đơn trả tiên cho tôi khi tôi đòi đất vì cho rằng không xác định vị trí đất trong toàn bộ thủa đất tôi đã kê khai, và xác định bên lấn chiếm trồng cây có giá trị(cây tràm trong phạm vi lưu không cũng dược xem là căn cứ không trả đất)xây nhà và công trình phụ trên dường công cộng cũng là một trong những căn cứ không trả đất.

tôi chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: