(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Chế độ trực hè của giáo viên mầm non Rạng Đông, Hòa Thành
Người hỏi : TỔ CHỨC     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Hòa Thành, Tây Ninh
Ngày hỏi: 07/06/2019 - 17 Giờ 49 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 48 phút

Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ TRỰC HÈ CỦA GIÁO VIÊN


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 10 Giờ 43 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh của giáo viên trường MN Rạng Đông; đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và có giải pháp thực hiện phù hợp với quy định.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Chế độ trực hè của giáo viên mầm non Rạng Đông, Hòa Thành
 Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ TRỰC HÈ CỦA GIÁO VIÊN

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

CHẾ ĐỘ TRỰC HÈ CỦA GIÁO VIÊN

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: