(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Trả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư có đúng không?
Người hỏi : Nguyễn hà MinH Tuấn     Số điện thoại: 0913636752     Email: php_nc@yahoo.com.vn     Địa chỉ: Ninh Sơn, TP Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/06/2019 - 08 Giờ 56 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 42 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên Nguyễn Hà Minh Tuấn có 1 thắc mắc về việc trả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư. Tôi có đăng ký vẽ sơ đồ chuyển mục đích từ đất cây hằng năm lên thổ cư là 7000m2 bản vẽ và hồ sơ đầy đủ. Ngày 24/5/2019 tôi có nộp hồ sơ tại 1 cửa theo phiếu hẹn trả kết quả số 1970376900579/BN về việc xin chuyển mục đích thửa đất số 805, tờ bản đồ 27, địa chỉ đất tại ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sang đất ở thêm 7000m2 từ đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở nông thôn nhưng đến ngày 31/5/2019 bộ phận xử lý hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trả lời "Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2050, tỷ lệ 1:1000. Phần đất trên được quy hoạch là đất cây xanh bảo vệ cảnh quan. Không phù hợp quy hoạch chung, không phù hợp chuyển mục đích sang đất ở" nên không chuyển được. Theo quy hoạch sử dụng đất 2019 thì đất tôi phù hợp lên thổ cư toàn bộ. Vậy trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh là đất tôi không phù hợp chuyển sang mục đích sang đất ở có đúng không? Vậy quy hoạch sử dụng đất 2019 mới được phê duyệt không lẻ sai hay sao?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 


Đính kèmFile đính kèm
Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 19/06/2019 - 09 Giờ 53 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố trả lời bạn như sau:

Căn cứ Điều 7 - Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT, 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc chuyển mục đích sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt còn phải căn cứ quy hoạch chuyên ngành đã được phê duyệt.

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên do căn cứ vào đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2050, tỷ lệ 1:1000 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Vị trí đất của ông Nguyễn Hà Minh Tuấn được quy họach là đất cây xanh bảo vệ cảnh quan nên không đủ điều kiện chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Xin thông tin đến bạn được rõ.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Trả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư có đúng không?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên Nguyễn Hà Minh Tuấn có 1 thắc mắc về việc trả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư. Tôi có đăng ký vẽ sơ đồ chuyển mục đích từ đất cây hằng năm lên thổ cư là 7000m2 bản vẽ và hồ sơ đầy đủ. Ngày 24/5/2019 tôi có nộp hồ sơ tại 1 cửa theo phiếu hẹn trả kết quả số 1970376900579/BN về việc xin chuyển mục đích thửa đất số 805, tờ bản đồ 27, địa chỉ đất tại ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sang đất ở thêm 7000m2 từ đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở nông thôn nhưng đến ngày 31/5/2019 bộ phận xử lý hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trả lời "Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2050, tỷ lệ 1:1000. Phần đất trên được quy hoạch là đất cây xanh bảo vệ cảnh quan. Không phù hợp quy hoạch chung, không phù hợp chuyển mục đích sang đất ở" nên không chuyển được. Theo quy hoạch sử dụng đất 2019 thì đất tôi phù hợp lên thổ cư toàn bộ. Vậy trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh là đất tôi không phù hợp chuyển sang mục đích sang đất ở có đúng không? Vậy quy hoạch sử dụng đất 2019 mới được phê duyệt không lẻ sai hay sao?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Cổng thông tin điện tử Tây Ninh!

Tôi tên Nguyễn Hà Minh Tuấn có 1 thắc mắc về việc trả hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất lên thổ cư. Tôi có đăng ký vẽ sơ đồ chuyển mục đích từ đất cây hằng năm lên thổ cư là 7000m2 bản vẽ và hồ sơ đầy đủ. Ngày 24/5/2019 tôi có nộp hồ sơ tại 1 cửa theo phiếu hẹn trả kết quả số 1970376900579/BN về việc xin chuyển mục đích thửa đất số 805, tờ bản đồ 27, địa chỉ đất tại ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh sang đất ở thêm 7000m2 từ đất trồng cây hằng năm khác sang đất ở nông thôn nhưng đến ngày 31/5/2019 bộ phận xử lý hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh trả lời "Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Tây Ninh (nay là thành phố Tây Ninh) đến năm 2050, tỷ lệ 1:1000. Phần đất trên được quy hoạch là đất cây xanh bảo vệ cảnh quan. Không phù hợp quy hoạch chung, không phù hợp chuyển mục đích sang đất ở" nên không chuyển được. Theo quy hoạch sử dụng đất 2019 thì đất tôi phù hợp lên thổ cư toàn bộ. Vậy trả lời của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tây Ninh là đất tôi không phù hợp chuyển sang mục đích sang đất ở có đúng không? Vậy quy hoạch sử dụng đất 2019 mới được phê duyệt không lẻ sai hay sao?

Rất mong sớm nhận hồi âm của Cổng thông tin điện tử Tây Ninh.

Tôi xin chân thành cám ơn./.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: