(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Giải đáp thắc mắc về tuyến đường hẻm số 53-ĐS57 Điện Biên Phủ
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 06/06/2019 - 06 Giờ 20 phút     Ngày chuyển: 06/06/2019 - 08 Giờ 32 phút

Nội dung câu hỏi:

Nhờ UBND TP giải đáp dùm:  tuyến đường hẻm số 53-ĐS57 Điện Biên Phủ sau khi họp dân, đơn vị thi công có đến thi công đào đất làm đường, nhưng đào xong lại lấp lại, cho đến nay đã hơn 1 tháng mà không thấy tiếp tục thi công, con đường tại vị trí đào lên lấp lại trời mưa thì không thể đi được, nghe được nhà nước làm đường nhiều người dân sống trên tuyến đường này rất vui mừng, UBND vận động người dân chặt phá cây, phá hàng rào để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công làm, xin cho hỏi khi nào tuyến đường này bắt đầu khởi công tiếp tục


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 17/06/2019 - 09 Giờ 08 phút
Đánh giá câu trả lời:     2 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Tuyến đường hẻm số 53, đường số 57, đường Điện Biên Phủ được UBND thành phố Tây Ninh bố trí vốn thực hiện tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố đã triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định theo kế hoạch vốn đã bố trí.

Tuy nhiên khi tổ chức khởi công, UBND Phường Ninh Sơn xác định Tuyến đường hẻm số 53, đường số 57 đang khởi công chính là Hẻm 41 Đường số 57 ngoài hiện trường.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố đã tạm ngưng thi công tuyến đường này và lập thủ tục điều chỉnh lại hồ sơ hẻm số 53, đường số 57 đúng thực tế ngoài hiện trường.

Đối với tuyến đường Hẻm 41 Đường số 57 (tuyến đã khởi công), UBND Thành phố đã bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016-2021 và thực hiện sau khi được bố trí vốn.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố sẽ tổ chức sửa chữa, đảm bảo giao thông tại vị trí Hẻm 41 Đường số 57 (tuyến đã khởi công) để nhân dân đi lại.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Giải đáp thắc mắc về tuyến đường hẻm số 53-ĐS57 Điện Biên Phủ
 Nội dung câu hỏi:

Nhờ UBND TP giải đáp dùm:  tuyến đường hẻm số 53-ĐS57 Điện Biên Phủ sau khi họp dân, đơn vị thi công có đến thi công đào đất làm đường, nhưng đào xong lại lấp lại, cho đến nay đã hơn 1 tháng mà không thấy tiếp tục thi công, con đường tại vị trí đào lên lấp lại trời mưa thì không thể đi được, nghe được nhà nước làm đường nhiều người dân sống trên tuyến đường này rất vui mừng, UBND vận động người dân chặt phá cây, phá hàng rào để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công làm, xin cho hỏi khi nào tuyến đường này bắt đầu khởi công tiếp tục

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Nhờ UBND TP giải đáp dùm:  tuyến đường hẻm số 53-ĐS57 Điện Biên Phủ sau khi họp dân, đơn vị thi công có đến thi công đào đất làm đường, nhưng đào xong lại lấp lại, cho đến nay đã hơn 1 tháng mà không thấy tiếp tục thi công, con đường tại vị trí đào lên lấp lại trời mưa thì không thể đi được, nghe được nhà nước làm đường nhiều người dân sống trên tuyến đường này rất vui mừng, UBND vận động người dân chặt phá cây, phá hàng rào để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công làm, xin cho hỏi khi nào tuyến đường này bắt đầu khởi công tiếp tục

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: