(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Sự xuất hiện của các công ty nước ngoài tại vùng nông thôn có khiến làng quê tan vỡ?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 03/06/2019 - 10 Giờ 15 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 09 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban quản trị hoidap.tayninh.gov.vn!

Tôi là Lê Huyền, là người dân Tây Ninh, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Tại vùng quê của tôi, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài đầu tư phát triển, họ được cho phép thiết kế thi công văn phòng, xây dựng xưởng, nhà máy trên đất nông nghiệp được quy hoạch. Dẫu biết rằng, khi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào vùng nông thôn thì sẽ đem đến sự phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Tuy nhiên, khi mà đất nông nghiệp bị quy hoạch ngày một nhiều, thì lấy chỗ nào cho bà con nông dân cày cấy. Liệu rằng, ngành nông nghiệp lúa nước truyền thống của nước ta có bị mai một, thay vào đó là các ngôi nhà cao tầng với xi măng cốt thép cứng nhắc?

Tôi muốn hỏi, điều này có khiến những làng quê dần "tan vỡ", là tích cực hay tiêu cực? Rất mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan.

Trân trọng!


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Sự xuất hiện của các công ty nước ngoài tại vùng nông thôn có khiến làng quê tan vỡ?
 Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban quản trị hoidap.tayninh.gov.vn!

Tôi là Lê Huyền, là người dân Tây Ninh, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Tại vùng quê của tôi, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài đầu tư phát triển, họ được cho phép thiết kế thi công văn phòng, xây dựng xưởng, nhà máy trên đất nông nghiệp được quy hoạch. Dẫu biết rằng, khi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào vùng nông thôn thì sẽ đem đến sự phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Tuy nhiên, khi mà đất nông nghiệp bị quy hoạch ngày một nhiều, thì lấy chỗ nào cho bà con nông dân cày cấy. Liệu rằng, ngành nông nghiệp lúa nước truyền thống của nước ta có bị mai một, thay vào đó là các ngôi nhà cao tầng với xi măng cốt thép cứng nhắc?

Tôi muốn hỏi, điều này có khiến những làng quê dần "tan vỡ", là tích cực hay tiêu cực? Rất mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan.

Trân trọng!

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi Ban quản trị hoidap.tayninh.gov.vn!

Tôi là Lê Huyền, là người dân Tây Ninh, hiện đang sống và làm việc ở Hà Nội.

Tại vùng quê của tôi, ngày càng có nhiều công ty nước ngoài đầu tư phát triển, họ được cho phép thiết kế thi công văn phòng, xây dựng xưởng, nhà máy trên đất nông nghiệp được quy hoạch. Dẫu biết rằng, khi có nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào vùng nông thôn thì sẽ đem đến sự phát triển, tạo công ăn việc làm cho nhiều người.

Tuy nhiên, khi mà đất nông nghiệp bị quy hoạch ngày một nhiều, thì lấy chỗ nào cho bà con nông dân cày cấy. Liệu rằng, ngành nông nghiệp lúa nước truyền thống của nước ta có bị mai một, thay vào đó là các ngôi nhà cao tầng với xi măng cốt thép cứng nhắc?

Tôi muốn hỏi, điều này có khiến những làng quê dần "tan vỡ", là tích cực hay tiêu cực? Rất mong nhận được giải đáp từ quý cơ quan.

Trân trọng!

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: