(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Người hỏi : cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: gò dầu
Ngày hỏi: 31/05/2019 - 13 Giờ 38 phút     Ngày chuyển: 03/06/2019 - 16 Giờ 06 phút

Nội dung câu hỏi:

Tôi liên hệ phòng TNMT huyện làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đât nông nghiệp sang đất ONT và được phòng TN&MT làm xong và kêu về xã Phước Đông xác nhận xong đem lên nọp lại cho phòng nhưng về xã không ký, như vậy xin quý cơ quan hướng dẫn cho tôi phải làm gì bây giờ??? Khổ...


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Gò Dầu     (Đã được chỉnh sửa)
Thời gian trả lời: 04/06/2019 - 10 Giờ 13 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện Gò Dầu trả lời ông (bà) như sau:

Qua ý kiến phản ánh, UBND huyện có ý kiến như sau:

Do nội dung ông (bà) cung cấp không rõ thông tin nên UBND huyện không thể trả lời rõ. Vì vậy, đề nghị ông (bà) cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên người thực hiện và vị trí thửa đất chuyển mục đích sử dụng đất) để UBND huyện có cơ sở kiểm tra và trả lời cụ thể.

Trên đây là kết quả xử lý phản ánh, kiếnUBND huyện Gò Dầu xin trả lời để ông (bà) biết.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 Nội dung câu hỏi:

Tôi liên hệ phòng TNMT huyện làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đât nông nghiệp sang đất ONT và được phòng TN&MT làm xong và kêu về xã Phước Đông xác nhận xong đem lên nọp lại cho phòng nhưng về xã không ký, như vậy xin quý cơ quan hướng dẫn cho tôi phải làm gì bây giờ??? Khổ...

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Tôi liên hệ phòng TNMT huyện làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đât nông nghiệp sang đất ONT và được phòng TN&MT làm xong và kêu về xã Phước Đông xác nhận xong đem lên nọp lại cho phòng nhưng về xã không ký, như vậy xin quý cơ quan hướng dẫn cho tôi phải làm gì bây giờ??? Khổ...

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: