(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp đăng ký thành lập lần đầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể
Người hỏi : Hoàng Anh     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 30/05/2019 - 15 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 31/05/2019 - 09 Giờ 15 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

  1. Thủ tục miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu?.
  2. Mẫu biểu miễn lệ phí môn bài như thế nào?
  3.  Cơ quan thuế có phải ban hành quyết định miễn lệ phí môn bài không hay do doanh nghiệp từ xác định?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Cục Thuế Tỉnh     
Thời gian trả lời: 04/06/2019 - 14 Giờ 38 phút
Đánh giá câu trả lời:     1 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Chào bạn!

Theo câu hỏi của bạn, Cục Thuế Tây Ninh trả lời như sau:

Tại Điều 18 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:

Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Doanh nghiệp nộp tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa (phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trường hợp miễn lệ phí môn bài nêu trên, thủ tục thực hiện theo Điều 45 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Bạn đọc liên hệ Cơ quan Thuế địa phương để được hướng dẫn từng trường hợp cụ thể.

Trân trọng./.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Miễn lệ phí môn bài cho doanh nghiệp đăng ký thành lập lần đầu chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

  1. Thủ tục miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu?.
  2. Mẫu biểu miễn lệ phí môn bài như thế nào?
  3.  Cơ quan thuế có phải ban hành quyết định miễn lệ phí môn bài không hay do doanh nghiệp từ xác định?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh

 

Em xin hỏi như sau:

 

  1. Thủ tục miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu?.
  2. Mẫu biểu miễn lệ phí môn bài như thế nào?
  3.  Cơ quan thuế có phải ban hành quyết định miễn lệ phí môn bài không hay do doanh nghiệp từ xác định?

 

Rất mong được Cổng thông tin tỉnh Tây Ninh giải đáp sớm. Em xin cám ơn./.

 

 

 

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: