(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/05/2019 - 09 Giờ 40 phút     Ngày chuyển: 31/05/2019 - 09 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ Tây Ninh thực hiện giúp nội dung sau:

Ngày 26/4/2019: UBND tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 978 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã ban hành Thông báo gửi các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Tính đến nay, đã là tháng 6 của năm 2019 (nửa năm). Trong khi việc xét tuyển biên chế của năm 2019 vẫn chưa tiến hành. Thời gian còn lại chỉ còn 6 tháng. 

Người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập rất mong Sở Nội vụ Tây Ninh đốc thúc các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của năm 2019.

Trân trọng cảm ơn nhiều.

 


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Nội vụ     
Thời gian trả lời: 03/06/2019 - 14 Giờ 57 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Nội vụ ghi nhận nội dung ý kiến của bạn.

Thân ái./.   


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019
 Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ Tây Ninh thực hiện giúp nội dung sau:

Ngày 26/4/2019: UBND tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 978 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã ban hành Thông báo gửi các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Tính đến nay, đã là tháng 6 của năm 2019 (nửa năm). Trong khi việc xét tuyển biên chế của năm 2019 vẫn chưa tiến hành. Thời gian còn lại chỉ còn 6 tháng. 

Người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập rất mong Sở Nội vụ Tây Ninh đốc thúc các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của năm 2019.

Trân trọng cảm ơn nhiều.

 

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Sở Nội vụ Tây Ninh thực hiện giúp nội dung sau:

Ngày 26/4/2019: UBND tỉnh Tây Ninh có Quyết định số 978 về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đã ban hành Thông báo gửi các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019

Tính đến nay, đã là tháng 6 của năm 2019 (nửa năm). Trong khi việc xét tuyển biên chế của năm 2019 vẫn chưa tiến hành. Thời gian còn lại chỉ còn 6 tháng. 

Người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập rất mong Sở Nội vụ Tây Ninh đốc thúc các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của năm 2019.

Trân trọng cảm ơn nhiều.

 

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: