(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: pháp luật về chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh
Người hỏi : Kiều Thanh Dũng     Số điện thoại: 0902677616     Email: kieuthanhdung177@gmail.com     Địa chỉ: Ấp 3, xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 30/05/2019 - 06 Giờ 31 phút     Ngày chuyển: 31/05/2019 - 09 Giờ 13 phút

Nội dung câu hỏi:

tôi làm là công chức tư pháp - hộ tịch xã được Ủy ban nhân dân xã phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thì theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. nhưng tại Quyết định số 38/2018/QĐ - UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh bãi bỏ các quyết định số 50 và Quyết định số 43 như vậy chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở xã phường thị trấn thực hiện theo văn bản nào? và mức chi như thế nào ? điều kiện được hưởng ?


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài chính     
Thời gian trả lời: 04/06/2019 - 09 Giờ 35 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Trả lời:

Trước tiên, rất cám ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sở Tài chính xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Hiện tại, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được thực hiện theo Nghị Quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nghị quyết này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện tại Công văn số 2157/UBND-KTTC ngày 05/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh.

Theo đó, đối tượng và điều kiện được hưởng củacán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở xã phường thị trấn được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1Nghị Quyết số 14/2018/NQ-HĐND. Mức chi được áp dụng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1Nghị Quyết số 14/2018/NQ-HĐND

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: pháp luật về chế độ bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh
 Nội dung câu hỏi:

tôi làm là công chức tư pháp - hộ tịch xã được Ủy ban nhân dân xã phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thì theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. nhưng tại Quyết định số 38/2018/QĐ - UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh bãi bỏ các quyết định số 50 và Quyết định số 43 như vậy chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở xã phường thị trấn thực hiện theo văn bản nào? và mức chi như thế nào ? điều kiện được hưởng ?

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

tôi làm là công chức tư pháp - hộ tịch xã được Ủy ban nhân dân xã phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh thì theo Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. nhưng tại Quyết định số 38/2018/QĐ - UBND, ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh bãi bỏ các quyết định số 50 và Quyết định số 43 như vậy chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở xã phường thị trấn thực hiện theo văn bản nào? và mức chi như thế nào ? điều kiện được hưởng ?

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: