(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh
Người hỏi : công ty cổ phần JSI Vina     Số điện thoại: 0362454668     Email: kimluong160801@jeongsan.com     Địa chỉ: Lô số 45-8-12, Đường N14, khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Ngày hỏi: 29/05/2019 - 14 Giờ 37 phút     Ngày chuyển: 30/05/2019 - 15 Giờ 47 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Quan Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh,

 

Công ty Cổ phần JSI VINA hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 452033000320 ngày 09/10/2014, và chứng nhận thay đổi lần thứ 3, Ngày 20 tháng 7 năm 2017, do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, có mã số thuế doanh nghiệp: 3901193592 do Cục thuế Tỉnh Tây Ninh cấp.

Mục tiêu dự án:

-                          Mục tiêu 1:

Sản xuất da tổng hợp Polyurethane, sản xuất nhựa trang trí cho giày.

Dệt vải ( Trong quy trình sản xuất có công đoạn nhuộm, không đơn thuần thực hiện công đoạn nhuộm, không nhuộm gia công)

Mục tiêu 2: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo giấy phép kinh doanh số: 9824013450-KD 

Nay doanh nghiệp chúng tôi muốn đa dạng hàng hóa và mẫu mã,doanh nghiệp chúng tôi muốn thêm loại hình gia công (in lên sản phẩm) trên giấy chứng nhận đầu tư thì cần những giấy tờ và thủ tục gì?

Và trên giấy phép kinh doanh quyền phân phối, chúng tôi muốn thêm mã hàng hóa: 5407 vải dệt thoi - vải này bên doanh nghiệp chúng tôi không sản xuất, không trong giấy chứng nhận đầu tư - có được không? và thủ tục và giấy tờ để thêm mã hàng hóa này như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: BQL các Khu Kinh tế Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 03/06/2019 - 08 Giờ 44 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Ban Quản lý Khu kinh tế xin trả lời công ty JSI Vina như sau:

  1. Doanh nghiệp muốn bồ sung thêm hoạt động gia công (in lên sản phẩm), cần làm rõ hoạt động gia công in này có phát sinh thêm nước thải không? Giải thích rõ quy trình thực hiện công đoạn này? Đề nghị nhà đầu tư liên hệ Ban Quản lý Khu kinh tế để được hướng dẫn cụ thể.
  2. Đối với kinh doanh quyền phân phối, Công ty không nêu rõ quyền phân phối bán buôn hay quyền phân phối bán lẻ. Nếu:

+  Hoạt động phân phối bán lẻ, đề nghị Công ty liên hệ với Sở Công thương sẽ được hướng dẫn cụ thể.

 + Hoạt động phân phối bán buôn, Ban Quản lý sẽ thực hiện điều chỉnh ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Thủ tục liên quan điều chỉnh đề nghị nhà đầu tư vào đường dẫn dưới dây để tải bộ thủ tục điều chỉnh.

 Website: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/Ban Quản lý khu kinh tế/ Phòng quản lý đầu tư/ Thủ tục điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư).

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và Giấy phép kinh doanh
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Quan Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh,

 

Công ty Cổ phần JSI VINA hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 452033000320 ngày 09/10/2014, và chứng nhận thay đổi lần thứ 3, Ngày 20 tháng 7 năm 2017, do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, có mã số thuế doanh nghiệp: 3901193592 do Cục thuế Tỉnh Tây Ninh cấp.

Mục tiêu dự án:

-                          Mục tiêu 1:

Sản xuất da tổng hợp Polyurethane, sản xuất nhựa trang trí cho giày.

Dệt vải ( Trong quy trình sản xuất có công đoạn nhuộm, không đơn thuần thực hiện công đoạn nhuộm, không nhuộm gia công)

Mục tiêu 2: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo giấy phép kinh doanh số: 9824013450-KD 

Nay doanh nghiệp chúng tôi muốn đa dạng hàng hóa và mẫu mã,doanh nghiệp chúng tôi muốn thêm loại hình gia công (in lên sản phẩm) trên giấy chứng nhận đầu tư thì cần những giấy tờ và thủ tục gì?

Và trên giấy phép kinh doanh quyền phân phối, chúng tôi muốn thêm mã hàng hóa: 5407 vải dệt thoi - vải này bên doanh nghiệp chúng tôi không sản xuất, không trong giấy chứng nhận đầu tư - có được không? và thủ tục và giấy tờ để thêm mã hàng hóa này như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi Ban Quan Lý Khu Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh,

 

Công ty Cổ phần JSI VINA hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 452033000320 ngày 09/10/2014, và chứng nhận thay đổi lần thứ 3, Ngày 20 tháng 7 năm 2017, do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, có mã số thuế doanh nghiệp: 3901193592 do Cục thuế Tỉnh Tây Ninh cấp.

Mục tiêu dự án:

-                          Mục tiêu 1:

Sản xuất da tổng hợp Polyurethane, sản xuất nhựa trang trí cho giày.

Dệt vải ( Trong quy trình sản xuất có công đoạn nhuộm, không đơn thuần thực hiện công đoạn nhuộm, không nhuộm gia công)

Mục tiêu 2: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn theo giấy phép kinh doanh số: 9824013450-KD 

Nay doanh nghiệp chúng tôi muốn đa dạng hàng hóa và mẫu mã,doanh nghiệp chúng tôi muốn thêm loại hình gia công (in lên sản phẩm) trên giấy chứng nhận đầu tư thì cần những giấy tờ và thủ tục gì?

Và trên giấy phép kinh doanh quyền phân phối, chúng tôi muốn thêm mã hàng hóa: 5407 vải dệt thoi - vải này bên doanh nghiệp chúng tôi không sản xuất, không trong giấy chứng nhận đầu tư - có được không? và thủ tục và giấy tờ để thêm mã hàng hóa này như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: