(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: PHÍA TRƯỚC MẶT TIỀN CHỢ LONG HẢI ĐƯỢC QUY HOẠCH LÀM GÌ MÀ CHƯA THI CÔNG?
Người hỏi : Cá nhân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ: HT - TN
Ngày hỏi: 03/06/2019 - 00 Giờ 06 phút     Ngày chuyển: 03/06/2019 - 16 Giờ 09 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND huyện Hòa Thành     
Thời gian trả lời: 11/06/2019 - 10 Giờ 49 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND huyện ghi nhận ý kiến phản ảnh của người dân; đã chỉ đạo UBND xã Trường Tây khảo sát và có ý kiến trả lời cho người dân biết; đồng thời khắc phục những ý kiến phản ảnh nêu trên.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: PHÍA TRƯỚC MẶT TIỀN CHỢ LONG HẢI ĐƯỢC QUY HOẠCH LÀM GÌ MÀ CHƯA THI CÔNG?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: lãnh đạo ngành chức năng liên quan - vì tôi không biết ai phụ trách lĩnh vực này.

Gia đình tôi sống tại Chợ Long Hải, từ năm 2018 khi xã Trường Tây được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới - là 1 người dân sống tại địa phương tôi thấy có nhiều hạng mục do lãnh đạo địa phương HẾT SỨC CỐ GẮNG để đủ chuẩn nông thôn mới nhất là vấn đề đường xá và đặc biệt là những hạng mục xung quanh chợ Long Hải. Từ ngày giải tỏa mặt tiền chợ Long Hải đến giờ tôi vẫn chưa thấy ngành chức năng có động thái tiếp theo và thực trạng nơi đây - phía trước mặt tiền chợ Long Hải hết sức nhếnh nhác - cần ngành chức năng cho tôi và những người dân nơi đây về thông tin này. cảm ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: