(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Cần vá khe nhỏ đường ở trước Sở Công Thương Tây Ninh
Người hỏi : người dân     Số điện thoại:      Email:      Địa chỉ:
Ngày hỏi: 05/06/2019 - 10 Giờ 39 phút     Ngày chuyển: 05/06/2019 - 16 Giờ 05 phút

Nội dung câu hỏi:

Gửi cơ quan chức năng!

Hiện nay trước Sở Thông Thương có 1 khe đường nhỏ(chắc do thi công đường nước) không liền với đường, qua nhiều năm vá đường trên đoạn này nhưng khe đường nhỏ này không thấy vá cho liền lạc.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên nhanh chóng vá lại, để dân đi lại được thuận tiện. 

Lưu ý: đừng trả lời theo kiểu là chúng tôi đã nắm được hoặc đã ghi nhận và đã chỉ đạo cơ quan a hay cơ quan b sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Nên trả lời là khi nào xong.

Xin cám ơn.


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: UBND Thành Phố Tây Ninh     
Thời gian trả lời: 14/06/2019 - 14 Giờ 03 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

UBND Thành phố đề nghị bạn cung cấp thông tin, hình ảnh khe hở một cách chi tiết hơn để UBND Thành phố có cơ sở đề ra hướng xử lý phù hợp.

Xin cảm ơn.


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Cần vá khe nhỏ đường ở trước Sở Công Thương Tây Ninh
 Nội dung câu hỏi:

Gửi cơ quan chức năng!

Hiện nay trước Sở Thông Thương có 1 khe đường nhỏ(chắc do thi công đường nước) không liền với đường, qua nhiều năm vá đường trên đoạn này nhưng khe đường nhỏ này không thấy vá cho liền lạc.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên nhanh chóng vá lại, để dân đi lại được thuận tiện. 

Lưu ý: đừng trả lời theo kiểu là chúng tôi đã nắm được hoặc đã ghi nhận và đã chỉ đạo cơ quan a hay cơ quan b sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Nên trả lời là khi nào xong.

Xin cám ơn.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Gửi cơ quan chức năng!

Hiện nay trước Sở Thông Thương có 1 khe đường nhỏ(chắc do thi công đường nước) không liền với đường, qua nhiều năm vá đường trên đoạn này nhưng khe đường nhỏ này không thấy vá cho liền lạc.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên nhanh chóng vá lại, để dân đi lại được thuận tiện. 

Lưu ý: đừng trả lời theo kiểu là chúng tôi đã nắm được hoặc đã ghi nhận và đã chỉ đạo cơ quan a hay cơ quan b sẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất. Nên trả lời là khi nào xong.

Xin cám ơn.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: