(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Kính gửi: Quý lãnh đạo phụ trách cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến.
Người hỏi : Trần Thế Đông     Số điện thoại: 0919196031     Email: thedong.trc@gmail.com     Địa chỉ: ấp 3- Bến Củi- Dương Minh Châu- Tây Ninh
Ngày hỏi: 06/06/2019 - 15 Giờ 36 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 57 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý lãnh đạo cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến. Em xin hỏi là em đã có 2 câu hỏi vào ngày 23/5/2019 nội dung về quy hoạch giai đoạn 2 tại KCN Chà là và câu hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất tại Ấp Bình Linh xã Chà Là vào ngày 7/5/2019. Cả 2 câu hỏi đều xin giải trình phúc đáp từ Ủy ban ND huyện Dương Minh Châu và cả 2 đều không vi phạm về nội dung và hình thức, nhưng đến nay là ngày 6/6/2019 em vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chuyên mục hỏi đáp. Em xin hỏi nguyên nhân là vì sao 2 câu hỏi của em vẫn bị treo ak.


Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Kính gửi: Quý lãnh đạo phụ trách cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến.
 Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý lãnh đạo cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến. Em xin hỏi là em đã có 2 câu hỏi vào ngày 23/5/2019 nội dung về quy hoạch giai đoạn 2 tại KCN Chà là và câu hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất tại Ấp Bình Linh xã Chà Là vào ngày 7/5/2019. Cả 2 câu hỏi đều xin giải trình phúc đáp từ Ủy ban ND huyện Dương Minh Châu và cả 2 đều không vi phạm về nội dung và hình thức, nhưng đến nay là ngày 6/6/2019 em vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chuyên mục hỏi đáp. Em xin hỏi nguyên nhân là vì sao 2 câu hỏi của em vẫn bị treo ak.

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính thưa quý lãnh đạo cổng thông tin hỏi đáp trực tuyến. Em xin hỏi là em đã có 2 câu hỏi vào ngày 23/5/2019 nội dung về quy hoạch giai đoạn 2 tại KCN Chà là và câu hỏi về chuyển mục đích sử dụng đất tại Ấp Bình Linh xã Chà Là vào ngày 7/5/2019. Cả 2 câu hỏi đều xin giải trình phúc đáp từ Ủy ban ND huyện Dương Minh Châu và cả 2 đều không vi phạm về nội dung và hình thức, nhưng đến nay là ngày 6/6/2019 em vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chuyên mục hỏi đáp. Em xin hỏi nguyên nhân là vì sao 2 câu hỏi của em vẫn bị treo ak.

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: