(GMT+7)

Chi tiết câu hỏi

Câu hỏi: Bản đồ địa chính bị SAI, cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả?
Người hỏi : Lê Thị Hoàng Anh     Số điện thoại: 0818730788     Email:      Địa chỉ: TPHCM
Ngày hỏi: 06/06/2019 - 08 Giờ 57 phút     Ngày chuyển: 10/06/2019 - 07 Giờ 43 phút

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Cho tôi được hỏi:

Khi "Bản đồ địa chính bị SAI"  cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh


Trả lời câu hỏi
Đơn vị trả lời: Sở Tài nguyên và Môi trường     
Thời gian trả lời: 10/06/2019 - 08 Giờ 34 phút
Đánh giá câu trả lời:     0 lượt đánh giá

Nội dung câu trả lời:

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

Bạn vui lòng cho biết bản đồ địa chính ở đâu để sở kiểm tra và điều chỉnh lại.

Trân trọng./.

 


Lịch sử chỉnh sửa

Chuyển câu hỏi:

 Đơn vị tiếp nhận: Ghi chú:

Thông tin câu hỏi:

 Tiêu đề câu hỏi: Bản đồ địa chính bị SAI, cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả?
 Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Cho tôi được hỏi:

Khi "Bản đồ địa chính bị SAI"  cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

 Lý do từ chối:

Trả lời câu hỏi

Nội dung câu hỏi:

Kính gửi: Sở TN&MT Tỉnh Tây Ninh!

Cho tôi được hỏi:

Khi "Bản đồ địa chính bị SAI"  cơ quan quản lý đất đai sẽ làm gì để khắc phục hậu quả?

Trân trọng!

Lê Thị Hoàng Anh

Nội dung trả lời:
File đính kèm:

Chuyển trả câu hỏi

Lý do chuyển trả:

Đăng nhập

Tên đăng nhập:
Mật khẩu:

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ:
Mật khẩu mới:
Nhập lại mật khẩu mới: